Dodatna uređenja dječjih igrališta na Busoleru, Novoj Verudi i Šijani

PODIJELI
19 / 10 / 2018

Na inicijativu mjesnih odbora, Grad Pula je putem gradskog društva Castrum Pula 97 d.o.o. završio s dodatnim uređenjem dječjeg igrališta u Valmadama na području Mjesnog odbora Busoler te dječjeg igrališta Staro Koparsko u Šijani a u tijeku je nastavak uređenja dječjeg igrališta u De Franceschijevoj ulici na Novoj Verudi. Na dječje igralište u Valmadama postavljena je gumirana podloga ispod šest sprava, dok su na dječjem igralištu Staro Koparsko gumirane podloge postavljene ispod dvije nove sprave. U De Franceschijevoj ulici postavila se drvena trobojna  ograda  uz potporni zid koji odvaja igralište i nogostup, uređena je njihalica te je u tijeku nabavka dva nova igrala koja će zamijeniti postojeće drveno multifunkcionalno igralo na proširenoj površini dječjeg igrališta eliptičnog oblika od 70 kvadrata koje će se u cijelosti gumirati lijevanom antistress podlogom. Radovi su se izveli, odnosno izvode se u sklopu programa malih komunalnih akcija svakog pojedinog mjesnog odbora, po traženju samih građana te dijelom iz gradskog programa redovnog održavanja javnih površina. Osim navedenog, u sklopu redovnog održavanja, uređene su i klupe na dječjem igralištu u Divkovićevoj i Koparskoj ulici, postavljena su vratašca na dječjem igralištu u Kochovoj ulici, te se vrše pripreme za nabavu opreme i za druge dječje zone. 

„U suradnji s građanima i roditeljima, pokreću se i ostvaruju konkretne aktivnosti za djecu te se vodi računa da se dječja igrališta oforme sukladno njihovih zahtjevima, poštujući prioritetno struku i parametre sigurnosti za mališane, a izvode se u gabaritima financijskih mogućnosti predviđenih za te aktivnosti“ kazao je Aleksandar Matić direktor Castrum Pula 97 d.o.o..  
Dodao je da Grad – prijatelj djece svake godine velike napore ulaže u podizanje standarda svih dječjih igrališta na području grada, kojih je trenutno 66, zastupljenih u svih 16 gradskih mjesnih odbora. Pored njih tu je i 13 dječjih igrališta u dječjim vrtićima kojima je osnivač Grad Pula. Uz izgradnju novih dječjih igrališta kontinuirano se vrše renoviranja, uređenja i opremanje dječjih igrališta novim igralima.

Na održavanje i uređenje dječjih igrališta društvo Castrum Pula 97 d.o.o. prošle godine utrošilo je 970.000,00 kuna, dok su ove godine sredstva planirana u iznosu od 725.000,00 kuna. Osim toga i Grad Pula u sklopu svojih programa izgradnje i održavanja ulaže značajna sredstava u uređenje dječjih igrališta, a sve kako bi ista bila na visokom standardu kvalitete – sigurnosne i sadržajne. Drugim riječima, u izgradnju, rekonstrukciju i održavanje dječjih igrališta na kojima dječica kvalitetno mogu provesti vrijeme na otvorenome, godišnje se uloži više od milijun kuna.

„Nažalost prečesto se vrše sanacije nastale kao posljedica vandalizma što predstavlja veliki financijski izdatak i samim time umanjuje mogućnosti ulaganja u neke druge sadržaje za najmlađe. Stoga apeliram na sugrađane da pomognu u zaštiti gradske imovine od devastacije, kako bismo ono što imamo danas, naši mališani i buduće generacije i dalje mogli koristiti. Svi primijećeni kvarovi i oštećenja prijavljuju se na telefonski broj Castruma 052/535-710, e-mail: igralista@castrum-pula.hr, kako bi čim prije pristupili sanaciji i time povećali razinu  sigurnosti za mališane“, zaključno je naglasio Matić.