Novosti

25/09/2018

Darovana nekretnina u svrhu realizacije projekta COWORKING Pula

Nakon što se, po potpisivanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, krenulo s daljnjim aktivnostima vezanim za provedbu projekta nabavke 20 novih ekoloških autobusa te izgradnjom punionice na plin, u sklopu ITU mehanizma započeta je realizacija još jednog strateškog projekta. Riječ je o projektu COWORKING Pula - Integrirana rješenja za inovativno i poduzetno Urbano područje Pula koji se planira realizirati na lokaciji nekadašnje Mehanike u Puli. Upravo je zahvaljujući Odluci Vlade Republike Hrvatske o darovanju nekretnine Gradu Puli otvoren put ka realizaciji strateškog projekta COWORKING Pula. Time su stvoreni preduvjeti za stavljanje u funkciju i uređenje prostora u samom centru grada površine 429 m2 u svrhu osnivanja poduzetničkog centra.

Zadovoljstvo što se nastavljaju ključne aktivnosti vezane za realizaciju projekata kroz ITU mehanizam iskazao je gradonačelnik Pule Boris Miletić. „Drago mi je što je Vlada na ovaj način prepoznala značaj projekta usmjerenog ka osnaživanju poticajnog poslovnog okruženja u Urbanom području Pula“ istaknuo je gradonačelnik Pule naglasivši kako se spomenuti projekt planira ostvariti uz pomoć ITU instrumenata. Upravo zahvaljujući sredstvima rezerviranima kroz ITU mehanizam na Urbanom području Pula već je potpisan ugovor vrijedan 33,7 milijuna kuna bespovratnih sredstava za nabavku autobusa te se ista praksa planira nastaviti za projekt COWORKING-a koji bi mogao biti financiran bespovratnim EU sredstvima do 85 posto investicije.

Realizacija strateškog projekta COWORKING Pula jedan od apsolutnih prioriteta za uspješnu provedbu ITU mehanizma na Urbanom području Pula, razvoj poduzetništva i grada Pule u cjelini.

„Projekt za inovativno i poduzetno Urbano područje COWORKING Pula osmišljen je na inicijativu  Istarske razvojne agencije u suradnji s Gradom Pula te udrugom Alumni Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković" Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i udrugom mladih ZUM te će isti predstavljati iskorak u razvoju poduzetničke infrastrukture i jačanju poduzetničkog okruženja u urbanom području, obzirom da  se radi o atraktivnoj lokaciji i inovativnim sadržajima za poduzetnike“, naglasio je direktor Istarske razvojne agencije Boris Sabatti.

Suradnjom partnera u Urbanom području Pula u razvoju su, osim obnove i prenamjene infrastrukture, i budući programi podrške za korisnike poput Akademije poduzetništva i ciljanih obrazovnih programa. U srednjoročnom razdoblju planira se da usluge prostora u COWORKING centru koristi 30-40 poduzetnika te slobodnih profesionalaca. Zatim planira se uspostava mreže mentora i vezanih mentorskih programa podrške, e-usluge za korisnike kao i poticanje razvoja digitalnog gospodarstva, organizacija konferencija i slično.

Navedene aktivnosti osmišljavaju se vodeći se primjerima dobre prakse u Europi i šire, a projekt je trenutno u fazi aktivne pripreme projektne dokumentacije za apliciranje za dodjelu sredstava putem ITU mehanizma, u suradnji svih partnera u Urbanom području Pula. Projekt COWORKING-a financirat će se kroz dva specifična cilja 6e2 – Obnova brownfield lokacija i 3a2 – Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva.