Grad Pula-Pola sudjelovao u okruglom stolu pod nazivom "Kulturna baština, gastronomija i turizam - ključevi održivog razvoja ruralnog prostora"

PODIJELI
29 / 08 / 2018

Dana 28. kolovoza 2018. u Edukacijskom gastronomskom centru Istre na Gortanovom brijegu kraj Pazina održan je okrugli stol organiziran u sklopu europskog projekta KeyQ+ u kojem su sudjelovale djelatnice Grada Pule-Pola iz Odsjeka za europske politike, međunarodnu suradnju i informiranje.

Inače, Europski projekt KEYQ+ ukupnog budžeta 871.925,00 EUR, financiran iz Programa prekogranične suradnje INTERREG V A Italija-Hrvatska 2014. - 2020., ima za cilj obogaćivanje turističke ponude prekograničnog područja novim turističkim proizvodima temeljenih na zajedničkoj kulturnoj, te posebice kulinarskoj baštini. Grad Pula-Pola partner je na projektu uz Tržnicu d.o.o. Pula, a Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. vodeći je partner te na istom surađuju s 9 hrvatsko-talijanskim partnera. Projekt KeyQ+ odobren je na prvom pozivu za financiranje Programa suradnje Italija-Hrvatska, vrsta poziva Standard+, koja uključuje kapitalizaciju projekata suradnje financiranih u razdoblju 2007.-2013. godine. KeyQ+ kapitalizacija je projekta Key Q financiranog putem Programa suradnje IPA ADRIATIC u sklopu kojeg je osnovan Edukacijski gastronomski centar Istre gdje se u svrhu valorizacije poljoprivredno prehrambenih proizvoda Istre, posljednje tri godine uspješno provode radionice trajne edukacije i usavršavanja turističko-ugostiteljskih djelatnika.

Cilj jučerašnjeg okruglog stola bio je istražiti potencijal, ali sagledati i izazove održivog razvoja ruralnih prostora kroz prizmu bogate kulturne baštine područja, tradicionalne kuhinje, lokalnih i autohtonih namirnica, te netaknutih prirodnih krajolika. U sklopu projekta KeyQ+ provedeno je istraživanje kulinarskog nasljeđa Austro-Ugarske Monarhije koje ima perspektivu da u budućnosti postane dio gastronomske ponude naše županije. Ovim događajem htjelo se definirati prednosti valorizacije navedene baštine za razvoj ruralnog turizma, te povezati mrežu zainteresiranih dionika koji će taj koncept provesti u stvarnost.
 
Okrugli stol otvorio je direktor AZRRI-a Igor Merlić s pozdravnim govorom, nakon čega je Jasenka Kapuralin, Voditeljica Centra za edukaciju, europsku i institucionalnu suradnju, ukratko predstavila projekt KeyQ+.

Govornici okruglog stola bili su Igor Jovanović, profesor povijesti; Franko Lukež, gastro publicist; Denis Ivošević,direktor TZ Istarske županije; Nada Prodan Mraković, pročelnica upravnog odjela za turizam Istarske županije, te Robert Perić, profesor kuharstva koji je izradio istraživački rad o Austrougarskoj gastronomiji. Svi sudionici složili su se da je kulturna i društvena ostavština iz perioda vladavine Austrije u Istri ogroman turistički i kulturni potencijal u kreiranju identiteta destinacije. Ovaj projekt ima perspektivu daljnjeg jačanja komparativne prednosti Istre koja leži upravo u raznolikosti ponude te direktnim kontaktom turista s lokalnim stanovništvom tijekom boravka u destinaciji – predstavljanje naše priče, odnosno tradicije, kulture i domaćeg proizvoda. Nadalje, postoji veliki potencijal za promociju Istre kroz povijesnu prizmu: osmišljavanjem programa, tematskih cesta, tematskih gastro i kulturnih evenata, sajmova, tradicijskih običaja, društvenih manifestacija i drugih događanja na razini cijelog područja Istre.
 
Različiti vladari, carstva i monarhije su obilježili povijest Europe, Mediterana i Jadrana u dugom razdoblju od antike do suvremenosti. Postoji veliki potencijal u valoriziranju bogate materijalne i nematerijalne baštine sjevernog Jadrana, posebice s fokusom na povijesno razdoblje Austro-Ugarske. Monarhija je ostavila neizbrisiv trag u Istri, posebno vidljiv u monumentalnoj arhitekturi istarskih gradova. Pulska gradska tržnica - „trbuh grada” - privlači znatiželjnike šarenilom lokalnog voća, povrća i cvijeća, odnosno sve što tog mjeseca raste na istarskoj zemlji.  Osim toga, tržnica mami posjetioce i arhitekturom njene zgrade koja je podignuta davne 1903. godine za vrijeme Austrougarske vladavine. Ove godine Tržnica slavi 115. rođendan.
Jedna od pilot aktivnosti projekta KeyQ+ je i uspostava potpuno opremljene didaktičke kuhinje u sklopu Tržnice u Puli gdje će ekspertni chefovi izvoditi inovativne radionice. Na taj način promovirati će se tradicija, povijest, kultura i gastronomija istarskog područja. Pulska tržnica, koja seže iz razdoblja Monarhije, na taj će način dobiti nove inovativne sadržaje i posljedično valorizirati bogatu kulinarsku baštinu tog doba.
 
Ključ uspjeha, složili su se svi sudionici okruglog stola, je multidisciplinarni pristup, odnosno suradnja svih dionika u sektoru kulture i turizma, ugostiteljstva, gastronomije i poljoprivrede, povijesti i etnografije, arhitekture i društvenih znanosti, te obrazovanja.
 
U konačnici, svi sudionici su imali priliku kušati menije iz Austro-Ugarske gastronomske tradicije na bazi autohtonih namirnica u modernom izdanju.