Veliki odaziv na edukaciju članova savjeta mladih iz Istarske županije

PODIJELI
05 / 03 / 2018

U subotu, 03. ožujka u Komunalnoj palači u Puli, gotovo u punoj vijećnici, održala se jednodnevna obuka za članove savjeta mladih i učeničkih vijeća s područja Istarske županije.

Obuka koju se organizirali Udruga gradova i Grad Pula bila je namijenjena županijskim, gradskim i općinskim savjetima mladih, ali i predstavnicima izvršne i predstavničke vlasti, upravnim tijelima, službama, udrugama mladih i za mlade, učeničkim vijećima, studentskim zborovima te zainteresiranoj javnosti općenito.

Obuci su prisustvovali predstavnici Savjeta mladih Grada Pule, Savjeta mladih Grada Rovinja, Savjeta mladih Grada Labina, Savjeta mladih Grada Novigrada, Savjeta mladih Općine Ližnjan i učeničkog vijeća Gimnazije Pula.

Program obuke sastojao se od tri modula – Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o savjetima mladih te Odnosi izvršnih čelnika, predstavničkih tijela i savjeta mladih. Ideja trenera i predavača bila je prenijeti teorijska i praktična znanja, osigurati trajnu platformu za razmjenu iskustava i dobrih praksi koje mladi iz savjeta mladih, i brojnih organizacija koje rade s mladima i za mlade, mogu razmijeniti i podijeliti.

Mario Žuliček, višegodišnji trener iz Udruge gradova u RH, izrazio je zadovoljstvo jako velikim odazivom mladih na edukaciju, čime se pokazalo da mladi u Istri žele biti aktivni, sudjelovati u društvenom životu zajednice i doprinijeti odlučivanju o temama od njihova interesa.

Kroz edukacije i slične inicijative, cilj je mladima omogućiti stjecanje znanja i vještina za aktivno sudjelovanje u društveno i političkom  životu zajednice, što je ujedno jedan od važnih strateških ciljeva Lokalnog programa za mlade Grada Pule.