Održana konstituirajuća sjednica novog Savjeta mladih Grada Pule

PODIJELI
18 / 01 / 2018

Jučer je u Komunalnoj palači u Puli održana konstituirajuća sjednica nove postave Savjeta mladih Grada Pule na kojoj je prisustvovao predsjednik Gradskog vijeća Grada Pule Tiziano Sošić te Denis Maras i Lena Radunić iz Upravnog odjela za kulturu Grada Pula.

Na početku sjednice predsjednik Gradskog vijeća Grada Pule  Tiziano Sošić utvrdio je kvorum te predsjedanje sjednicom prepustio Petri Orlić koja je dala na glasanje prijedloge članova za predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih Grada Pule. Jednoglasnom odlukom svih članova odlučeno je da je nova predsjednica Savjeta mladih Grada Pule Nada Katić iz Udruge mladih i ALUMNI FET Pula, zamjenik predsjednice Denis Prenkaj, također iz Udruge mladih i ALUMNI FET Pula.

Savjet mladih Grada Pule je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Pule koje je osnovano radi aktivnog uključivanja mladih u sustav donošenja odluka. Svojim djelovanjem, prijedlozima i mišljenjima utječe na pripremu, donošenje i provedbu odluka Gradskog vijeća koje su od interesa za mlade, a time i na bolji položaj mladih u lokalnoj sredini.

Savjet mladih broji devet članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika koji se profesionalno ili volonterski bave radom od interesa i skrbi za mlade. Mandat članova traje 3 godine, a u novi saziv su uz predsjednicu Nadu Katić i zamjenika predsjednika Denis Prenkaj izabrani i članovi Mateja David, Lucija Radin, Paolo Pelesk, Erika Filiplić, Petra Orlić, Marko Voštan i Monica Derocchi.