Novosti

16/01/2018

Pulapromet kroz ITU mehanizam dobiva 20 ekoloških autobusa

U sklopu ITU mehanizma raspisan prvi poziv za projekt čistog urbanog prometa

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je poziv za dostavu projektnog prijedloga za strateški projekt „Nabava autobusa i izgradnja punionice na stlačeni prirodni plin-SPP“. Riječ je o prvom objavljenom pozivu u 2018. godini za projekte koji se u Republici Hrvatskoj financiraju putem novog mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja. Ujedno, ovo je i prvi Poziv za Urbano područje Pula koji je raspisan u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija za specifični cilj 7ii2 „Čisti urbani promet“.

„Bespovratnim europskim sredstvima ITU mehanizma nabavit će se 20 novih ekoloških autobusa na stlačeni prirodni plin te će se izgraditi punionica plina. Projektom će se modernizirati i dodatno unaprijediti usluga javnog gradskog prijevoza, što je sjajna prilika za naš grad, ali i za cijelo urbano područje unutar kojega se želi ojačati teritorijalna kohezija“, sa zadovoljstvom je konstatirao gradonačelnik Pule Boris Miletić te dodao kako je svemu ovome prethodio značajan angažman te zajednička suradnja predstavnika Ureda Grada - ITU provedbenog tijela te trgovačkih društava Pulapromet i Plinara.

„Sredstva koja smo osigurali kroz projekt čistog urbanog prometa omogućit će modernizaciju putničkog voznog parka, povećanje broja linija te će osigurati učestaliji vozni red polazaka autobusa. Na taj ćemo način proširiti obuhvat prometovanja unutar Urbanog područja Pula, a cilj nam je povećati broj putnika koji koriste javni gradski prijevoz, poglavito za dnevne migracije“, pojasnio je direktor Pulaprometa d.o.o. Igor Škatar te dodao kako se predviđa da će sve veća zastupljenost uporabe javnog prijevoza dovesti do smanjenja opterećenosti prometne infrastrukture te, u konačnici, dovesti i do veće kvalitete života na Urbanom području Pula.

Jedna od glavnih aktivnosti projekta je i izgradnja punionice na prirodni plin koja je integrirana u projekt čistog urbanog prometa. „Izgradnjom punionice na SPP omogućit će se kružna integriranost cjelokupnog projekta, od opskrbe goriva do osiguravanja ekološki prihvatljivijeg javnog prijevoza na prirodni plin, što će posljedično dovesti i do smanjenja emisije CO2 u okoliš“, kazao je direktor Plinare d.o.o. Dean Kocijančić.

U ožujku 2017. godine na Gradskom vijeću Grada Pule jednoglasno je usvojena Strategija razvoja urbanog područja Pula, kojom je projekt nabave autobusa na prirodni plin, kao i izgradnja punionice, definiran kao strateški projekt od iznimnog značaja za cijelo Urbano područje Pula. Strategijom se predviđa uspostava održivog i zelenog urbanog prometa sa smanjenom emisijom CO2, te unaprjeđenje i jačanje prometne infrastrukture koja podržava „čistu mobilnost“, što će se kroz projekt i realizirati. Grad Pula će na taj način dobiti moderan i ekološki prihvatljiviji oblik prometa. Ulaganje u nove autobuse izravno će utjecati na smanjenje negativnih utjecaja na okoliš, odnosno na povećanje kakvoće zraka. Osim toga, novi će autobusi pridonijeti i smanjenju buke u gradu te će trošiti znatno manje goriva u odnosu na postojeće.

Cilj projekta je povećati broj putnika u javnom prijevozu kroz jačanje konkurentnosti, odnosno ulaganje u kvalitetu, sigurnost i dostupnost javnog prijevoza i osobama sa smanjenom pokretljivošću. Projekt će se realizirati kroz postupak izravne dodjele bespovratnih sredstava u maksimalnom iznosu od gotovo 33.7 milijuna kuna iz Kohezijskog fonda. Projektom čistog urbanog prometa želi se ojačati konkurentnost javnog prijevoza kroz.

Cjelokupan poziv za spomenuti strateški projekt „čistog urbanog prometa“, kao i pripadajuća dokumentacija objavljeni su na poveznici na mrežnoj stranici eFondovi i na mrežnoj stranici Europski strukturni i investicijski fondovi. Krajnji rok za dostavu projektnog prijedloga je do kraja veljače 2018., a provedba projekta procjenjuje se na trajanje 15 mjeseci od potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.