Novosti

15/01/2018

Grad Pula osigurao 94 posto bespovratnih europskih sredstava za rad ITU ureda

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gradu Puli je, kao središtu Urbanog područja Pula, odobrilo novih 700 tisuća kuna bespovratnih sredstava kroz Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. Time se postotak sufinanciranja projekta "Grad Pula - Tehnička pomoć ITU provedbeno tijelo" s dosadašnjih 85 povećao na 94 posto. Grad Pula je tako temeljem prijave na javne pozive Ministarstva uspio osigurati sveukupno 7,4 milijuna kuna bespovratnih namjenskih sredstava kojima se sufinancira rad ITU Ureda, odnosno Odsjeka za provedbu ITU mehanizma Grada Pule koji djeluje u sklopu Ureda Grada.

„Dobivena europska sredstva, koja će biti usmjerena za sufinanciranje rada i troškova plaća osoblja ITU Ureda, rezultat su višemjesečnog predanog rada i zalaganja gradske uprave, odnosno ITU ureda. Uspostavom ovog Odsjeka osigurali smo temelje za kvalitetnu i učinkovitu provedbu, ali i realizaciju svih planiranih aktivnosti i projekata koje će, u konačnici, uvelike utjecati na dodatno unapređenje kvalitete življenja na području gradova Pule i Vodnjana te općina Barban, Ližnjan, Marčana, Medulin i Svetvinčenat“, naglasio je pročelnik Ureda Grada Aleksandar Matić pojasnivši kako se sredstva Fonda dodjeljuju isključivo radi sufinanciranja dijela iznosa koje je korisnik dužan osigurati iz vlastitih izvora u provedbi projekta Tehnička pomoć ITU PT.

Radi se o projektu koji se provodi od 2016. do 2023. godine i koji uz troškove osoblja i djelovanja ureda za sufinanciranje smatra prihvatljivim i troškove vezane za jačanje kapaciteta kroz edukacije, troškove putovanja, računalnu i uredsku opremu, usluge vanjskih stručnjaka, kao i troškove PDV-a za koje korisnik nema pravo ostvariti odbitak.

Kako bi se, nakon što su osigurani financijski preduvjeti, zadovoljili svi ključni faktori važni za rast i razvoj ITU ureda krenulo se s radovima adaptacije i uređenja novog prostora na lokaciji Forum 13. te s potrebnim kadroviranjem. Ured zasad broji četiri zaposlenika, odnosno voditelja i tri savjetnika za provedbu programa i projekata Europske unije za Urbano područje Pula.

„Zbog očekivanog povećanja obima posla i unaprijed određenih aktivnosti, planira se zapošljavanje još dvije osobe temeljem sistematizacije radnih mjesta ITU provedbenog tijela, a koje je sastavni dio projekta „Grad Pula Tehnička pomoć ITU PT. Kako je riječ o radnim mjestima usko vezanim za poslove provedbe projekata iz EU fondova, plaće za oba radna mjesta sukladno tome sufinanciraju se europskim sredstvima i to u iznosu od čak 94 posto“, naglasio je pročelnik Ureda Grada Aleksandar Matić pojasnivši kako se za rad u ITU uredu za vrijeme trajanja  projekta, odnosno do 31. prosinca 2023. godine, traže jedan savjetnik i jedan referent. Oni će biti zaduženi za poslove koji obuhvaćaju međusektorsko planiranje, koordinaciju i komunikaciju, kao i proces implementacije i realizacije razvojnih aktivnosti.

Upravo su u tijeku natječaji za spomenuta radna mjesta referenta i savjetnika za provedbu programa i projekata Europske unije za Urbano područje Pula, a kompletne informacije i detalje samog natječaja možete potražiti na službenoj web stranici Grada Pule (www.pula.hr) u sekciji „natječaji i nadmetanja“.

Novoustrojeni ITU ured obavlja funkciju provedbenog tijela, ima posredničku ulogu te djeluje kao platforma za provedbu projekata važnih za cijelo urbano područje, od prometa i infrastrukture, preko unaprjeđenja kulturne baštine do projekata usmjerenih ka poticanju poduzetništva i povećanju zaposlenih, kao i onih iz društvene sfere. Spomenute kategorije često se ne poklapaju s administrativnim granicama te stoga zahtijevaju integrirano teritorijalno upravljanje kako bi pozitivni razvojni učinci bili što snažniji i kako bi djelovali na što širem području. Taj potencijal i mogućnosti korištenja mehanizma uvidio je Grad Pula koji je oko sebe okupio Grad Vodnjan, Općine Barban, Ližnjan, Marčanu, Medulin i Svetvinčenat te tako stvorio Urbano područje koje ima na raspolaganju preko 229 milijuna kuna za provedbu projekata. Za realizaciju spomenutih aktivnosti osigurana su sredstva iz tri različita europska fonda: Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda te Europskog socijalnog fonda, a u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020. te Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014.-2020.