Novosti

09/01/2018

ITU mehanizam omogućit će obnovu zapuštenih industrijskih i vojnih područja Pule

Mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) predstavlja veliki razvojni potencijal za cijelo Urbano područje Pula te je kroz njega osigurano 229 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Mehanizam je osmišljen kako bi ojačao ulogu gradova kao pokretača gospodarskog razvoja te kako bi poslužio kao platforma za provedbu aktivnosti i projekata koji imaju naglašenu teritorijalnu dimenziju.

„Značaj ITU mehanizma vidljiv je u integriranim aktivnostima koje će se provoditi kroz projekte od strateške važnosti za cjelokupno Urbano područje. Potencijal ovog mehanizma uvidio je Grad Pula koji je uz sebe okupio Grad Vodnjan te Općine Barban, Ližnjan, Marčana, Medulin i Svetvinčenat kako bi se kroz bespovratnim sredstvima omogućio njihov dodatni rast i razvoj“, zaključio je pročelnik Ureda Grada Aleksandar Matić pojasnivši kako su integrirana teritorijalna ulaganja specifičan model ulaganja sredstava iz Europskih fondova, vezana isključivo za projekte koji će se realizirati na urbanim područjima koja su nakon provedenog javnog poziva i ispunjenja svih postavljenih zahtjeva odabrana za provedbu ITU mehanizma.

Kroz ITU mehanizam urbanom području otvaraju se su raznolike mogućnosti za realizaciju projekata koji omogućuju integriranje infrastrukturnih projekata i „soft“ aktivnosti. Aktivnosti koje će provoditi Urbano područje Pula doprinijet će stvaranju povoljnijeg okruženja za poduzetnike te povećanju investicija. Ujedno, veliki dio sredstava bit će utrošen za otvaranje novih radnih mjesta, posebno za zapošljavanje mladih osoba. Sredstva ITU mehanizma usmjerit će se u obnovu zapuštenih industrijskih i vojnih područja te revitalizaciju kulturne baštine i njihovo stavljanje u funkciju turizma, kao i u  modernizaciju usluge javnog gradskog prijevoza za realizaciju projekta čistog urbanog prometa. Kroz „soft“ aktivnosti, novi mehanizam omogućit će značajan iskorak u vidu poboljšanja i modernizacije sustava cjeloživotnog i strukovnog obrazovanja te će kroz razne aktivnosti doprinijeti borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti.

Za provedbu svih navedenih aktivnosti i projekata ITU mehanizma nadležan je novosnovani Odsjek za provedbu ITU mehanizma koji djeluje u sklopu Ureda Grada, a koji će od proljeća iduće godine sjedište imati na novoj adresi, Forum 13. Za rad ITU ureda, koji obavlja funkciju provedbenog tijela, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije kroz projekt „Grad Pula - Tehnička pomoć ITU provedbeno tijelo" osiguralo je 6,7 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Na taj je način omogućeno sufinanciranje ukupno 85 posto troškova osoblja te ostalih troškova ureda za vrijeme trajanja projekta u razdoblju od 2016. do 2023. godine. „Kao ured bavimo se poslovima vezanim uz pripremu, koordinaciju i provedbu projekata i aktivnosti prvenstveno iz Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" dok smo za Operativni program "Učinkoviti ljudski potencijali" uglavnom zaduženi za koordinaciju aktivnosti“ pojasnio je voditelj ITU PT Pula Damir Prhat kazavši kako se tako dio funkcija u sustavu decentralizira i spušta na razinu gradova kojima se daju veće ovlasti u smislu upravljanja i kontrole korištenja EU fondova. Za provedbu spomenutih aktivnosti trenutno brine četiri djelatnika, odnosno voditelj ureda, dva savjetnika za provedbu programa i projekata Europske unije za Urbano područje Pula te savjetnik za financijske poslove. Potrebno je naglasiti kako se sukladno povećanju obima posla i temeljem hodograma opterećenosti tokom 2018., odnosno 2019. godine planira zapošljavanje još jednog savjetnika za provedbu programa i projekata Europske unije te referenta koji će se također baviti poslovima provedbe i implementacije razvojnih aktivnosti i projekata te kontrolom korištenja sredstava EU fondova.

Sve spomenute aktivnosti ITU mehanizma financirat će se iz tri različita fonda -Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda te Europskog socijalnog fonda. Novi mehanizam EU-a za razdoblje od 2014.-2020. godine koristi se za financiranje projekata urbanog razvoja koji predstavljaju integrirani pristup u rješavanju ekonomskih, društvenih i kulturnih izazova u urbanom području.