Novosti

21/11/2017

Vesela razmjena igračka u DV Centar

U suradnji sa Udrugom Zelena Istra jučer je Dječji vrtić Pula organizirao edukativnu i zabvanu aktivnost pod nazivom "Vesela razmjena igračka" u sklopu koje su djeca i odgojitelji DV Rožica, DV  Kaštanjer i DV Centar uspješno razmijenili igračke i na taj način aktivno učestvovali u promoviranju ekoloških i sličnih  akcija u cilju smanjenja otpada. Polaznici spomenutih dječjih vrtića u prethodnih su desetak dana učili o važnostima recikliranja i ponovne uporabe otpada te na najbolji način smanjiti otpad najkon čega su marljivo donosili u vrtić svoje igračke i slikovnice koje su potom, bez novčane naknade, međusobno razmijenili.