Novosti

05/10/2017

Održani sektorski dijalozi po specifičnom cilju „Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva“

Djelatnici ITU Ureda Pula zajedno s predstavnicima potencijalnih prijavitelja IDA-e, Pula Parkinga d.o.o. i Upravnog odjela za kulturu Grada Pule sudjelovali su na sastanku održanom u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije sazvanom u okviru druge faze sektorskih dijaloga za Urbano područje Pula po specifičnom cilju „Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva“. Povod sastanka bio je predstavljanje projekata prijavljenih u okviru spomenutog specifičnog cilja te utvrđivanje usklađenosti i spremnosti ITU intervencija. Razgovaralo se o zrelosti projekata koji su prihvatljivi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, a koji će se  financirati i provesti kroz ITU mehanizam u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda.

Ispred Urbanog područja Pula prezentirani su projekti Coworking, Stara mehanika - edukativni centar za poduzetništvo i cjeloživotno učenje, MakerSpace: edukacijsko-produkcijski centar za kreativne industrije i projekt koji se odnosi na ulaganje u razvoj poslovne infrastrukture na Urbanom području Pula. Nakon kratkog osvrta, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, kao Upravljačko tijelo koje koordinira provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja na nacionalnoj razini, pripremljene projekte ocijenilo je kao prihvatljive, a ujedno su dane smjernice i konstruktivni prijedlozi za unaprjeđenje spomenutih projekata.

Uz predstavnike Urbanog područja Pula i navedenog Ministarstva sastanku su prisustvovali i predstavnici Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) te Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta koji su također aktivno sudjelovali u raspravi i prijedlogu daljnjih aktivnosti koje će se provoditi kako bi se spomenuti projekti što kvalitetnije i promptnije sproveli.