Novosti

17/08/2017

ITU mehanizam doprinijet će razvojnom potencijalu Urbanog područja Pule

Grad Pula je, kao nositelj uloge ITU posredničkog tijela, osigurao 6,7 milijuna kuna za sufinanciranje projekta "Tehnička pomoć ITU provedbeno tijelo" kroz potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekta Europske unije. Bespovratna sredstva dodjeljuju se s ciljem formiranja te za rad i djelovanje Ureda ITU mehanizma Urbanog područja Pule pri čemu se sufinancira ukupno 85 posto svih prihvatljivih troškova ureda.

„ITU mehanizam novi je razvojni potencijal i okosnica brzog gospodarskog rasta Urbanog područja Pule, kao i prilika za privlačenje novih investicija koje će dodatno utjecati na društvenu, socijalnu i kulturnu dimenziju cijelog našeg područja. Pula je grad s najviše poduzetnika u Hrvatskoj, u odnosu na broj radno sposobnih stanovnika, a upravo sredstva ITU mehanizma usmjerit će se za nastavak njihovog jačanja i razvoja. Upravo me zato veseli novoustrojeni ITU ured u Puli koji će djelovati kao svojevrsna platforma za provedbu projekata od strateške važnosti za Grad Pulu i naše partnere koji čine urbano područje. Sredstva za rad novog Ureda osiguralo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije koje sufinancira ukupno 85 posto troškova osoblja te ostale troškove ureda“, istaknuo je gradonačelnik Boris Miletić i dodao kako vjeruje da će novoosnovani ITU ured uvelike olakšati realizaciju čitavog seta konkretnih zajedničkih projekata i aktivnosti namijenjenih održivom razvoju urbanog područja.

ITU ured će na održiv i kvalitetan način provoditi međusektorsko planiranje, koordinaciju i komunikaciju, kao i proces implementacije i realizacije razvojnih aktivnosti. Također, osnažit će koordinativan i participativan pristup razvoju poticanjem suradnje javne vlasti s civilnim sektorom, a sve sa svrhom pružanja kvalitetne usluge u zajednici koja će zadovoljavati i odgovarati na potrebe stanovništva. Riječ je o projektu koji traje od 2016. do 2023. godine, a uz troškove osoblja prihvatljivi su i oni vezani za jačanje kapaciteta kroz edukacije, troškovi putovanja, računalna i uredska oprema, usluge vanjskih stručnjaka, kao i troškovi PDV-a za koje korisnik nema pravo ostvariti odbitak.

„Uspostavom ITU provedbenog tijela osigurat će se kvalitetno upravljanje društvenim, teritorijalnim i ekonomskim područjima mehanizma te će se kroz osnažen ljudski potencijal omogućiti provedba aktivnosti identificiranih od strane šire zajednice. Upravo smo u fazi  kadrovskog upotpunjavanja ureda, a trenutno je u tijeku natječaj za savjetnika za financijske poslove“, poručio je pročelnik Ureda Grada Pule Aleksandar Matić te zaključio kako je formiranje ITU ureda bila osnova za kvalitetno i učinkovito buduće djelovanje, kao i kontinuiranu provedbu i praćenje aktivnosti ITU mehanizma.

Aktivnosti ITU mehanizma financirat će se iz tri različita europska fonda - Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda te Europskog socijalnog fonda, a u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020. te Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014.-2020.

ITU mehanizam temelji se na Strategiji razvoja Urbanog područja Pula kojom je predviđen zelen, pametan i uključiv razvoj i rast, a koji će se ostvariti kroz tri ključna strateška cilja: razvijati zeleno i pametno Urbano područje, koristiti kulturnu baštinu za osnaživanje razvoja Urbanog područja te osnažiti uključivost Urbanog područja.

ITU mehanizam novi je mehanizam Europske unije za razdoblje 2014. - 2020. godine koji služi za provedbu aktivnosti održivog urbanog razvoja s naglašenom teritorijalnom dimenzijom, dok upravna područja imaju ulogu pokretača razvoja, brige o ekologiji te uključivosti gradova. Aktivnosti koje će se provoditi u Urbanim područjima kroz ITU mehanizam pridonijet će stvaranju povoljnijeg okruženja za poduzetnike, unaprjeđenju kulturne baštine, unapređenju sustava obrazovanja, poboljšanju usluga javnog prijevoza, povećanju energetske učinkovitosti, povećanje zapošljavanja, borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti. Spomenute kategorije često se ne poklapaju s administrativnim granicama te stoga zahtijevaju integrirano teritorijalno upravljanje kako bi pozitivni razvojni učinci bili što snažniji i kako bi djelovali na što širem području. Taj potencijal i mogućnosti korištenja mehanizma uvidio je Grad Pula koji je oko sebe okupio Grad Vodnjan, Općine Barban, Ližnjan, Marčanu, Medulin i Svetvinčenat te tako stvorio Urbano područje koje ima na raspolaganju preko 229 milijuna kuna za provedbu projekata.