Nastavljaju se akcije projekta Pula Pet Plus

PODIJELI
08 / 06 / 2017

U sklopu kampanje Pula Pet Plus policijski službenici zajedno sa komunalnim redarima Grada Pule nastavljaju s provođenjem akcija na terenu s ciljem nadzora odgovornog ponašanja vlasnika kućnih ljubimaca prilikom držanja i vođenja na javnim površinama. Svrha ove akcije je omogućiti da sve javne površine budu sigurne i uredne te primjerene za igru i druženje.

Današnja akcija provela se na području turističkog naselja Verudela, Auto kampa Stoja, duž Lungo Marea, a obiđeni su i Titov park, Valerijin park, park pored osnovne škole Veruda te Kolodvorska ulica i Vernalska u Šijani. Ukupno su zatečena tri prekršitelja, vlasnika pasa za koje je utvrđeno da su neoprezno i bez nadzora, odnosno bez povodca vodili pse na javnim površinama. Zatečenim prekršiteljima izreći će se mandatne kazne prema Odluci o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama Grada Pule.

Riječ je o šestoj po redu zajedničkoj akciji, od kojih su prve tri bile isključivo preventivnog karaktera. Do sada je u sklopu provedenih akcija kontrolirano preko 60 osoba, od kojih je u prekršaju zatečeno njih 17. Sve njih policijski službenici i komunalni redari upoznali su sa zakonskim odredbama koje trebaju poštivati te ih upozorili ili pohvalili za način na koji postupaju sa svim kućnim ljubimcima. Ujedno, kroz ove akcije željelo se potaknuti vlasnike kućnih ljubimaca na odgovorno postupanje i ponašanje prilikom držanja i vođenja pasa, a sve kako bi kućnim ljubimcima, njihovim vlasnicima, ali i cijeloj zajednici omogućili kvalitetan suživot u gradu. Upravo navedeno glavi je cilj projekta Pula Pet Plus kojega još od 2015.  provodi Vijeće za komunalnu prevenciju Grada Pule. Sam projekt dugoročnog je karaktera te se stoga u narednom periodu planira provesti niz konkretnih aktivnosti i akcija.