Kreću sankcije za neodgovorne vlasnike kućnih ljubimaca

PODIJELI
22 / 11 / 2016
Grad Pula je u sklopu projekta Pula Pet Plus proveo niz edukativno-preventivnih akcija s ciljem senzibilizacije vlasnika kućnih ljubimaca. Komunalni redari zajedno s policijskim službenicima nastavljaju s provođenjem zajedničkih akcija na terenu pa će se od srijede, 23. studenoga 2016. godine, krenuti sa sankcioniranjem neodgovornih vlasnika pasa, što je propisano novom Odlukom o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama. Odlukom su previđene novčane kazne za nepoštivanje odredbi u rasponu od 600 do 1000 kuna za prekršitelje, ovisno o razini prekršaja.

Odluka je usklađena s normama Europske unije te definira adekvatno postupanje s kućnim ljubimcima te pravilno i sigurno ophođenje na javnim površinama. Svrha ove mjere je omogućiti da sve javne površine budu sigurne i uredne te primjerene za igru i druženje. Spomenutu odluku o kažnjavanju neodgovornih vlasnika kućnih ljubimaca podržava gotovo 30% građana Pule koji su svoje mišljenje izrazili putem e-Konzultacija koje je u sklopu kampanje proveo Grad Pula.

Od rujna 2015. do svibnja 2016. provedene su tri zajedničke akcije Grada i policije, a koje su bile isključivo preventivnog karaktera. Obiđena su područja naselja Veruda, Stoja, Šijana, parkovi u užem centru grada, šetnica na Lungomareu i  Valkanama te područja oko osnovnih škola. Budući da se radilo o preventivnim akcijama, vlasnici kućnih ljubimaca bili su upozoreni na postupanje i ponašanje prilikom držanja i vođenja pasa te upoznati s Odlukom o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i zakonskim odredbama koje moraju poštivati.

Kampanja Pula Pet Plus dugoročnog je karaktera, a provodi se kako bi se kućnim ljubimcima, njihovim vlasnicima, ali i cijeloj zajednici omogućio kvalitetan suživot. Dosad je u sklopu kampanje uspostavljen i ograđen park za pse s potrebnom opremom, u najposjećenijim pulskim parkovima postavljene su košarice za pseći izmet, takozvani "dogy boxevi", označeno je šest plaža na kojima je dozvoljen boravak pasa te je u planu izgradnja istrčavališta za pse.

U sklopu kampanje, na površinama na kojima se nalaze dječja igrališta, u parkovima u kojima se nalazi sadržaj namijenjen djeci te na drugim javnim površinama koje se koriste u svrhu sporta ili neke druge aktivnosti, postavljene su i tabele s oznakom zabrane pasa čime se željelo ukazati na činjenicu da je riječ o mjestima gdje nije dozvoljeno šetanje pasa. Uz dosad poduzete aktivnosti, planira se provesti dodatna edukacija, kao i izrada informativnih brošura i letaka koji će pripomoći širenju svijesti te boljem upoznavanju vlasnika kućnih ljubimaca s postojećim propisima i zakonima.