Pozivaju se građani na sudjelovanje u kreiranju proračuna za 2017.

PODIJELI
26 / 09 / 2016
Grad Pula, kao jedna od najtransparentnijih i najotvorenijih gradskih uprava u Hrvatskoj, i ove godine nastavlja s organizacijom javnih tribina u svim gradskim mjesnim odborima kako bi građani kroz izravan dijalog s predstavnicima Grada na transparentan način mogli sudjelovati u kreiranju prijedloga Proračuna za 2017. godinu. Grad u proces kreiranja Proračuna želi uključiti što veći broj građana Pule s ciljem da se u konačnici dobije što kvalitetniji prijedlog Proračuna, u kojem će se poseban naglasak staviti na izravne socijalne transfere i potporu pulskom gospodarstvu. Pula je dosad imala socijalni, racionalni i realni Proračun te novi planira graditi na istim temeljima. Gradska uprava na taj način ima priliku skrojiti verziju proračuna koji maksimalno zadovoljava potrebe i želje građana grada Pule te je prihvatljiva široj javnosti.

Pozivaju se svi zainteresirani građani da se sa svojim sugestijama, mišljenima i prijedlozima aktivno uključe u kreiranje proračuna. Prikupljeni će se prijedlozi, sukladno mogućnostima, uzeti u obzir i uvrstiti u Proračun za 2017. godinu.

Građanima je, osim na javnim tribinama, omogućeno da putem web stranicewww.proracun.pula.hr na jednostavan i razumljiv način sudjeluju u izradi Proračuna. Također, na raspolaganju je i web stranica pulaodlucuje.org koja otvara prostor za otvorenu i kontinuiranu javnu raspravu o proračunu i javnim financijama Grada Pule. Prijedlozi se mogu slati i elektronskom poštom na adresu:proracun@pula.hr, uputiti poštom na Pula, Forum 1, 52100 Pula, n/p gradonačelnika ili predati u Pisarnici Grada Pule, Stara tržnica 1 . Rok za dostavu prijedloga je 10. listopad 2016. godine.

Raspored održavanja tribina po mjesnim odborima detaljno je razrađen u tablici:

DATUM

SAT

MJESNI ODBOR

LOKACIJA

27.09. UTORAK

16,30

MO Stari grad, MO Arena, MO Monte Zaro

Vijećnica, Forum 1

18,30

MO Vidikovac, MO Nova Veruda

Voltićeva 1

28.09. SRIJEDA

16,30

MO Veruda

Banovčeva ulica 4/6

18,30

MO Stoja, MO Sv. Polikarp-Sisplac

Lettisova 1

04.10. UTORAK

16,30

MO Valdebek, MO Busoler

Šišanska 25 A

18,30

MO Gregovica, MO Kaštanjer, MO Monvidal

Kaštanjer 10

05.10. SRIJEDA

16,30

MO Štinjan

Selo 2

18,30

MO Šijana, MO Veli Vrh

OŠ Veli Vrh Brunjakova 5