Pula ima najveći broj poduzetnika u Hrvatskoj

PODIJELI
08 / 09 / 2016
Financijska agencija (FINA) na svojim je službenim web stranicama objavila prilog o rezultatima poslovanja poduzetnika u najvećim hrvatskim gradovima i općinama po broju stanovnika, a među najvećim gradovima prvo je mjesto zauzela Pula sa 67 poduzetnika na 1.000 radno sposobnih stanovnika.
"Pula je po mnogočemu grad lider u Hrvatskoj i drago mi je da smo po pitanju poduzetništva vodeći u Hrvatskoj. Razlog tako dobre poduzetničke klime leži prvenstveno na našim vrijednim ljudima i u činjenici transparentnog i efikasnog poslovanja gradske uprave te otvorenosti prema poduzetnicima. Uvedene su i potpore i olakšice poput manjih komunalnih doprinosa, kao i mjere koje su poduzetnicima na raspolaganju putem IDA-e. Kao Grad, činimo apsolutno sve što možemo kako bi našim poduzetnicima pomogli i olakšali poslovanje. Samo u ovoj godini za poduzetnike smo osigurali milijun kuna putem potpora, a u posljednje 4 godine Grad je izdvojio ukupno 8,2 milijuna kuna za poticaje poduzetnicima, s čime ćemo svakako i nastaviti", kazao je gradonačelnik Pule Boris Miletić.
"Osim toga, treba naglasiti i razvoj kvalitetnih sveučilišnih programa i uvjeta boravka studenata u Puli, kao i činjenicu da su sva pulska djeca upisana u vrtiće. Također, značajna se financijska sredstva izdvajaju za sport i brojne druge segmente, što u konačnici sveobuhvatno stvara poticajno poslovno okruženje", dodao je Miletić.
Prema broju poduzetnika na 1.000 radno sposobnih stanovnika, nakon Pule slijedi Zagreb sa 65, a zatim i Split s 53 poduzetnika. Prema istom kriteriju, među navedenim je gradovima Sisak na začelju s 22 poduzetnika na 1.000 radno sposobnih stanovnika, a nešto su bolji Slavonski Brod s 24 poduzetnika i Karlovac s 28 poduzetnika.  Jedan od razloga tome je da je od 38.760 radno sposobnih stanovnika Pule, njih 8.449 (21,8 posto) visokoobrazovano. Za usporedbu, na razini RH udio visokoobrazovanih osoba u radno sposobnom stanovništvu je 17,8 posto, a u Sisku 11,3 posto.
S obzirom na broj radno sposobnih stanovnika, taj su potencijal, u odnosu na broj aktivnih poduzetnika, najbolje iskoristili stanovnici Pule (na 8. mjestu po broju stanovnika, a na 4. po broju poduzetnika), a od navedenih gradova najmanje je iskorišten u Sisku (na 10. mjestu prema broju stanovnika, a na 19. mjestu prema broju poduzetnika), stanovnici Karlovca (na 9. mjestu prema broju stanovnika, a na 13. mjestu prema broju poduzetnika) i stanovnici Slavonskoga Broda (na 7. mjestu prema broju stanovnika, a na 15. mjestu prema broju poduzetnika).
Očekivano, kod poduzetnika sa sjedištem u Zagrebu najviše je zaposlenih na 1.000 radno sposobnih stanovnika (614), a prema istom kriteriju među 10 najvećih gradova po broju radno sposobnih stanovnika, drugo mjesto dijele Rijeka (344) i Pula (344). U Puli su tome najviše doprinijeli Uljanik Brodogradilište d.d. s 1.596 zaposlenih, Arenaturist d.d. Pula sa 652 zaposlenih i Uljanik d.d. s 448 zaposlenih.
Prema Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine, 10 gradova s najvećim brojem stanovnika su: Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Zadar, Velika Gorica, Slavonski Brod, Pula, Karlovac i Sisak. Usporedba navedenih podataka s brojem poduzetnika i brojem zaposlenih kod poduzetnika te ukupnim prihodom i neto dobiti/gubitkom poduzetnika koje su iskazali u godišnjem financijskom izvještaju za 2015. godinu, pokazala je da je u odnosu na broj stanovnika najmanje poduzetnika u Sisku, a jednako tako najmanji je i broj zaposlenih, tj. 161 na 1.000 radno sposobnih stanovnika.
U gradovima s najviše stanovnika u RH, u kojima živi 37 posto radno sposobnoga stanovništva, sjedište ima 57.033 poduzetnika (54 posto), koji su ostvarili 417,9 milijardi kuna ukupnoga prihoda, što je 65 posto od ukupnih prihoda poduzetnika u RH u 2015. godini i isti toliki udio u neto dobiti poduzetnika, čemu su najviše doprinijeli poduzetnici sa sjedištem u Zagrebu.


Integralni članak možete pogledati ovdje: http://www.fina.hr/Default.aspx?art=12189