Od 9. do 11.rujna projekt "Otvoreni grad"

PODIJELI
07 / 09 / 2016
Program projekta "OTVORENI GRAD - intervencije u javnom prostoru Pule" kojeg je pokrenula arhitektica Breda Bizjak u Društvu arhitekata Istre (Dai Sai) održat će se od 9. do 11. rujna 2016. na više lokacija u centru grada: "TERASA TRŽNICA" /Robna kuća Pula/, "EX KINO BEOGRAD" /Giardini/ te "KUĆA BEZ KROVA" /Ul. Hermana Dalmatina 5/.

  Tema ovogodišnjeg programa je oživljavanje napuštenih i zanemarenih prostora u povijesnoj jezgri grada koji će se redefinirati i aktivirati kao prostori-događaji kroz umjetničke i performativne intervencije. Program obuhvaća široki spektar kulturnih aktivnosti: umjetničku kino-akciju, video rad, glazbene događaje, plesni performans, izložbu u izlogu, društvenu igru, okrugli stol te literarnu matineju. U programu sudjeluje više od dvadeset učesnika iz zemlje i inozemstva, bilo samostalnih umjetnika i umjetničkih kolektiva odn. kulturnih radnika.    

 Cilj i namjera projekta je upozoriti na 'nevidljive', zapuštene i neiskorištene gradske prostore te istražiti i ostvariti mogućnosti za njihovo korištenje za potrebe građana i ponovnu revalorizaciju. Kroz projekt žele se potaknuti građani i zajednice građana, udruge i pojedinci na privremeno korištenje neiskorištenih prostora u gradu i istražiti scenarije i mogućnosti njihove reaktivacije. Privremeno korištenje prostora može predstavljati važan čimbenik u procesu oživljavanja zapuštenih i nekorištenih prostora, bilo da se radi o zgradama, dijelovima zgrada ili otvorenim površinama. Dok nekorištenje prostora često vodi u njihovo propadanje i degradiranje neposredne okoline, privremeno korištenje utječe na podizanje ekonomske, društvene ili kulturne vrijednosti samog prostora i njegove okoline. Istovremeno, ono poboljšava uvjete u prostoru za razvoj različitih djelatnosti i urbanih zajednica. Time se bitno pridonosi poticanju kreativnih i društveno aktivnih zajednica i pojedinaca, a indirektno i podizanju kvalitete te raznovrsnosti života u gradskim četvrtima. 

 Koncepcija pojedinog prostora-događaja temelji na suradnji sa umjetnikom odn. umjetničkim kolektivom s kojima je osmišljen privremeni sadržaj lokacije. Lokacija "EX KINO BEOGRAD" povjerena je umjetniku Daliboru Martinisu (kustosice Branka Benčić i Breda Bizjak) u suradnji sa Cinemaniac > misliti film i u partnerstvu sa Apotekom - Prostorom za suvremenu umjetnost, lokacija "NALAZIŠTE AMFORA" ostvarena je sa umjetnikom Sašom Pančićem (kustosica Breda Bizjak), lokacija "KUĆA BEZ KROVA" osmišljena je u suradnji sa Audio vizualnim kolektivom Palme i sekcijom Dai Sai - Djeca i arhitektura te lokacija "TERASA TRŽNICA" sa članovima udruge BukaNoise. Prostori - događaji za jedan će vikend postati privremena prizorišta umjetnosti, druženja i razgovora te se na čas pomaknuti iz anonimnosti i postati javni prostori.  

Projekt su poduprli: Ministarstvo za kulturu RH, Grad Pula, Puljanka d.d., Andre d.o.o., Cream j. d.o.o., Apoteka - prostor za suvremenu umjetnost u suradnji sa Cinemaniac > misliti film, Ara Electronic, DigiColor te Istarska kulturna agencija. Zahvaljujemo se Pula Film Festivalu, Istarskom narodnom kazalištu, Muzeju suvremene umjetnosti Istre, udruzi Stres film na nesebičnoj suradnji, a posebno zahvaljujemo svim autorima, učesnicima te volonterima koji su pomogli u realizaciji programa.