Putem javnih tribina građani ponovno sudjeluju u kreiranju proračuna za iduću godinu

PODIJELI
07 / 09 / 2016
Grad Pula tradicionalno organizira javne tribine po svim gradskim mjesnim odborima putem kojih će građani u izravnom dijalogu s predstavnicima Grada moći sudjelovati kreiranju transparentnog prijedloga proračuna za 2017. godinu. Na taj način svi zainteresirani građani moći će iznijeti svoje sugestije, mišljenja i prijedloge koji će se sukladno mogućnostima uvrstiti u Proračun za 2017. godinu.

Kao jedna od najtransparentnijih i najotvorenijih gradskih uprava u Hrvatskoj, Pula svojim građanima omogućuje da se o gradskom proračunu upoznaju i putem nove usluge e-Proračun koja omogućava interakciju u procesu donošenja proračuna na jednostavan način korištenjem alata koje pružaju suvremene informatičke tehnologije. Pored e-Proračuna, građani mogu sudjelovati u kreiranju proračuna i putem e-Konzultacija, a o najvažnijem gradskom dokumentu građani se mogu informirati i putem brošure Proračun u malom kojega Grad Pula svake godine distribuira svojim sugrađanima s ciljem informiranja o najvažnijim stavkama proračuna kao i smjernicama razvoja grada u tekućoj godini. Jednostavnim pregledom gradskog proračuna građani na jednom mjestu mogu dobiti transparentnu informaciju o tome kako se troši gradski novac u pulskoj Gradskoj upravi.

Grad Pula, praksu zajedničkog kreiranja proračuna  nastavit će provoditi i ubuduće jer jedino dijalogom, izravnim kontaktom i transparentnim načinom vođenja grada može se izraditi kvalitetniji proračun, a mogu se realizirati i strateški projekti koji u konačnici dodatno podižu kvalitetu života u Puli.

Putem različitih kanala komunikacije, građani su se protekle godine aktivno uključili u kreiranje proračuna i dostavili su kvalitetne prijedloge, a čak 75 posto njih uvršteno je u ovogodišnji proračun.  

Prva tribina održat će se u utorak 27. rujna za mjesne odbore Stari Grad, Arena i Monte Zaro u 16,30, a potom u 18,30 za mjesni odbor Vidikovac i Nova Veruda. U srijedu 28. rujna u 16,30 na rasporedu je mjesni odbor Veruda, a u 18,30 mjesni odbor Stoja i Sv. Polikarp-Sisplac. 4. listopada u 16,30 okupit će se stanovnici mjesnih odbora Valdebek i Busoler, a u 18,30 Gregovice, Kaštanjera i Monvidala. Posljednja tribina održat će se u srijedu 5. listopada u 16,30 za mjesni odbor Štinjan i u 18,30 za mjesne odbore Šijana i Veli Vrh.

Ovim putem pozivaju se građani da se u što većem broju odazovu na javne tribine o izradi proračuna, a raspored održavanja tribina po mjesnim odborima detaljno je razrađen u tablici:

DATUM

SAT

MJESNI ODBOR

MJESTO

27.09. UTORAK

16,30

Stari Grad, Arena, Monte Zaro

Gradska vijećnica, Trg Foum 1

18,30

Vidikovac, Nova Veruda

Voltićeva 1

28.09. SRIJEDA

16,30

Veruda

Banovčeva 4 i 6

18,30

Stoja, Sv. Polikarp-Sisplac

Letisova 1

04.10. UTORAK

16,30

Valdebek, Busoler

Šišanska 25A

18,30

Gregovica, Kaštanjer, Monvidal

Kaštanjer 10

05.10. SRIJEDA

16,30

Štinjan

Selo 2

18,30

Šijana, Veli Vrh

OŠ Veli Vrh, Brunjakova 5