Projektom Gerontološkog centra do sveobuhvatne podrške osoba treće životne dobi

PODIJELI
05 / 09 / 2016
Kroz projekt Gerontološki centar Vila Trapp Pula uspješno su realizirana dva glavna cilja, povećana je zapošljivost članova obitelji koji skrbe o ovisnom članu te je otvaranjem Dnevnog boravka za starije i nemoćne osobe proširena mreža socijalnih usluga u zajednici rečeno je danas na završnom predstavljaju rezultata projekta održanom uprostorimaZajedniceTalijanauPuli.

"Drago mi je što danas imamo priliku prezentirati sve one aktivnosti i zacrtane ciljeve koje smo kroz 14 mjeseci putem ovog projekta i ostvarili" ponosno je kazala zamjenica gradonačelnika Pule Elena Puh Belci te se ovom prigodom zahvalila svima koji su sudjelovali u ovom projektu te na taj način doprinijeli boljitku osoba treće životne dobi u zajednici. "Briga o starijim osobama  je briga koja nosi društvenu odgovornost svih kreatora te samo zajedničkim snagama možemo biti još proaktivniji pri pružanju sveobuhvatne podrške starijim i nemoćnim osobama" navela je Puh Belci.

"Za vrijeme trajanja projekta educiranoje10 nezaposlenihosobapo programu za njegovatelja, od čegajenjih 6 zaposlenousklopuprojekta. U dnevni boravak primljeno je 10 starijihosoba, dok je uslugupomoćiukućiprimalo 20 starijihosoba" kazala je ravnateljicaDomazastarijeosobeAlfredo Štiglić Pula, ujednoivoditeljicaprojektaVesnaGrubišić-Juhas. Ujedno navela je da je u sklopu Gerontološkog centra bilo organizirano niz aktivnosti poput savjetovališta kroz koje je prošlo 95 starijih osoba, radilo se na umrežavanju dionika koji pružaju usluge starijim i nemoćnim osobama u gradu Puli. "U konačnici, kao rezultat tog umrežavanja nastao je besplatan Vodič za starije građane koji sadrži podatke interesantne osobama treće životne" zaključila je Juhas.  

Podrobnije o rezultatima kao i o održivosti samog projekta, uz ravnateljicu DomazastarijeosobeAlfredo Štiglić, govorile su i socijalnaradnicaDorisIvanković, voditeljica kluba podrške za zapošljavanje Lana Načinović, koordinatorica projekta Vesna Atanasoska te Tanja Lorencin ispred pulskog Zavoda za zapošljavanje i Zorica Drandić ispred SindikataumirovljenikaHrvatske, podružnicePula. Finalno, svoje zaključke iznijela je pročelnica županijskog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Sonja Grozić Živolić.

Naime, projekt čiji je nositelj bio Dom za starije osobe Alfredo Štiglić Pula provodio se u partnerstvu s Gradom Pula i Sindikatom umirovljenika Hrvatske i to u okviru Operativnog programa "Razvoj ljudskih potencijala 2007-2013", a u okviru poziva "Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici- faza III". Ukupna vrijednost projekta je 1.414.728,61 kn, a bespovratna sredstva iznose 1.311.964,66 kn. Projekt je sufinancirala Europska unija sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.