Grad Pula potpisao Baskijsku deklaraciju

PODIJELI
17 / 06 / 2016
S obzirom kako je Grad Pula svjestan utjecaja vlastitih odluka i aktivnosti na cjelokupnu društvenu zajednicu i okoliš, što je i formalno potvrđeno stjecanjem certifikata po međunarodnoj normi IQNet SR-10 za Upravljanje sustavom društvene odgovornosti, odazvao se na poziv za pristupanje Baskijskoj deklaraciji.

Gradonačelnik Grada Pule Boris Miletić u tu je svrhu u ime Grada Pule potpisao Baskijsku deklaraciju o održivim i otpornim gradovima usvojenoj na 8. Europskoj konferenciji održanoj od 27. do 29. travnja 2016. godine u Bilbau. Potpisivanjem Baskijske deklaracije od strane Gradonačelnika Grad Pula je prihvatio  nove putove za europske lokalne zajednice u stvaranju produktivnih, održivih i otpornih gradova za ugodnu i uključivu Europu. Dokument ima za cilj podržati i ubrzati socio-kulturne, socio-ekonomske i tehnološke transformacije.

Deklaracija se u prvom redu obraća gradovima, gradonačelnicima i gradskim dužnosnicima kao lokalnim donosiocima odluka a predloženih specifičnih 15 puteva za ostvarivanje zadanih ciljeva koji se između ostalih tiču: razvoja kulture održivosti, aktivnog uključivanja građana u participativno planiranje i provedbu, promišljanja o granicama između privatnih i javnih usluga, promociji društvenih inovacija i društvenog poduzetništva, stvaranju lokalnih veza suradanje i poslovanja, kupovine proizvoda visoke ekološke kvalitete, korištenju pametnih i novih tehnologija i dr.