Novosti

01/06/2016

Održan drugi krug sektorskih dijaloga u sklopu ITU mehanizma

U organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u Zagrebu jučer je održan drugi krug sektorskih dijaloga u sklopu provedbe aktivnosti održivog urbanog razvoja na kojemu su uz predstavnike jedinica lokalne samouprave i članove partnerskog vijeća Urbanog područja Pula sudjelovali i ostali dionici te direktori i ravnatelji gradskih poduzeća i ustanova uključeni u provedbu ITU mehanizma.

Svim prisutnim se u uvodnom izlaganju obratila zamjenica gradonačelnika Grada Pule-Pola ujedno i predsjednica partnerskog vijeća Urbanog područja Pula Elena Puh Belci koja je predstavila sve dosadašnje aktivnosti i korake koji su poduzeti u sklopu provedbe ITU mehanizma prvenstveno na izradi strategije razvoja urbanog područja, indikativnu listu projekata izrađenu sukladno specifičnim ciljevima. Ovom prilikom, Puh Belci je naglasila izuzetan potencijal ITU mehanizma za razvoj urbanog područja kroz realizaciju novih investicija i otvaranje novih radnih mjesta.

Nakon uvodnog izlaganja predlagači projekata su predstavnicima sektorskih ministarstava detaljnije predstavili projekte u okviru pojedinog specifičnog cilja.

Predstavnicima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije nadležnima su predstavljeni predstavljeni predloženi projekti u sklopu brownfield lokacija odnosno ulaganja u napuštene industrijske i vojne zone. Ministarstvu poduzetništva i obrta predstavljena je indikativna lista projekata u sklopu specifičnog cilja omogućavanja povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva, a predstavnicima Ministarstva kulture predstavljeni su projekti kojima je cilj povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unapređenje kulturne baštine.

Specifični cilj povećanja broja putnika u javnom prijevozu i pripadajući projekti prezentirani su predstavnicima Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, a nakon toga predstavljeni su i ostali projekti koji proizlaze iz specifičnih ciljeva, a koji se odnose na zapošljavanje i socijalne programe i to predstavnicimaMinistarstva rada i mirovinskog sustava, Ministarstva socijalne politike i mladih te predstavnicima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Za urbano područje Pule predloženo je ukupno 40 projekata i 22 sheme, a ovim sektorskim dijalozima koji služe za definiranje prioriteta, preispitani su svi projekti i njihovi su nositelji dobili sve potrebne upute za daljnju razradu istih. Jučerašnji drugi krug sektorskih dijaloga donio je i odgovore na brojna konkretna pitanja te su istaknuti budući koraci i daljnja detaljnija razrada projekata u sklopu ITU mehanizma.