Grad Pula dobio pozitivno mišljenje na nadzornom auditu za normu IQNet SR 10

PODIJELI
17 / 05 / 2016
Grad Pula pozitivno je ocijenjen na prvom nadzornom auditu sustava upravljanja društvenom odgovornošću prema normi IQNet SR-10. Audit je proveden na razini cijele gradske uprave, za svaki upravni odjel zasebno. Provjereni su svi zahtjevi, referentne norme te primjena i održavanje sustava upravljanja društvenom odgovornošću.

Internim auditom zaključeno je da su aktivnosti društvene odgovornosti dio svakodnevnog rada organizacije te se prema njihovim riječima može prihvatiti tvrdnja da Grad Pula živi društvenu odgovornost. "Izražavajući društvenu odgovornost i dobrovoljnost kroz opredijeljenost koja prelazi propisane zakonske zahtjeve, Grad nastoji povećati standarde društvenog razvoja, zaštite okoliša i poštivanje ljudskih prava. Funkcioniranje sustava, opredijeljenost za društvenu odgovornost i provedene radnje te suradnja s dionicima na zavidnom su nivou" stoji u izvješću o auditu sastavljenom od strane Cro Certa, Centar za certificiranje sustava upravljanja d.o.o.. Također, utvrđeno je da tijekom audita nisu pronađene nesukladnosti, odnosno odstupanja od zahtjeva norme IQNet SR-10. Isto tako ostvareno je 15 od ukupno 16 ciljeva predviđeno Akcijskim planom iz područja društva i ljudskih prava, iz područja ekologije te iz gospodarstva. Nakon provedene analize sustava pohvaljeni su segmenti koji obrađuju upoznatost zaposlenika sa sustavom, ostvarenje postavljenih ciljeva, usklađenost sa zakonskim i drugim zahtjevima te komunikaciju s dionicima koja je otvorena, brza i jednostavna.

Da se prisjetimo, Grad Pula posjeduje još i sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008 i sustav upravljanja sigurnošću informacija prema normi ISO 27001:2005 s kojima je integriran i sustav upravljanja društvenom odgovornošću prema zahtjevima norme IQNet SR-10. Time je Grad Pula postao jedini grad u Hrvatskoj koji danas posjeduje sva tri navedena certifikata.