Grad Pula potiče promociju održivog turizma na europskom tržištu

PODIJELI
22 / 03 / 2016
U cilju dostupnosti turističkih usluga istarskih ponuđača, (u domeni održivog turizma) na europskom turističkom tržištu, Grad Pula organizirao je radni sastanak na kojemu se zainteresirane sudionike upoznalo s europskim projektom Wild Sea koji im omogućuje upravo takvu promociju.


"Putem europskog projekta Wild Sea, u kojemu je Pula predstavnik za Hrvatsku, ponuđači usluga na i u moru, moći će svoje usluge prezentirati diljem Europe preko web portala http://wildsea.webdemo.es  koji se planira aktivirati već u svibnju ove godine. Objava usluga za ponuditelje, do kraja 2018. godine, bit će besplatna. Projektni tim Grada Pule bit će suport uključenim akterima u svakom trenutku tijekom provođenja projekta. 8. svibnja 2016. godine u Gradu Puli će  se, pod vodstvom španjolskih partnera, omogućiti  izmjena iskustava i dobre prakse kroz pristup "održivog turizma" i poštivanja bioraznolikosti.  Nakon aktivacije web portala izvršit će se  promocija portala na europskim turističkim sajmovima i događajima, te putem medija." istaknule su  koordinatorice projekta iz Grada Pule koje su brojne zainteresirane sudionike današnjeg radnog sastanaka u Gradskoj palači upoznale  s načinom pristupa i registracije na web portal, te drugim korisnim informacijama o projektu.


Wild Sea (Putovanje u otkrivanje europske biološke raznolikosti  kroz sportove i aktivnosti vezane uz more i morsku obalu) europski je projekt pokrenut od strane Španjolske agencije Travelecoology  u kojem sudjeluju devet europskih partnera i to iz Španjolske (Travelecoology, Agencia Catalana de Turismo,  SUBMON i Turmares) Italije (Portofino MPA), Irske (Donegal County) ,  UK-a, Sjeverne Irske (  Causeway Coast & Glens Heritage Trust) te Grad Pula kao predstavnik Republike Hrvatske.  


Projekt je kandidiran u sklopu programa europske komisije COSME 2014 i sufinanciran od strane Europske unije. Ukupna vrijednost projekta je 250 tisuća eura, a Gradu Puli je dodijeljen budžet od 30 tisuća eura za provođenje aktivnosti u vrijeme njegova trajanja od 18 mjeseci.


Glavne aktivnosti projekta odnose se na mapiranje atraktivne europske turističke rute koja obuhvaća morske destinacije prepoznatljive po izvornoj prirodi i bogatoj bioraznolikosti,  u koju su obuhvaćene sve zemlje partneri, te izrada web portala koji objedinjuje ponuditelje usluga koji se bave održivim turizmom na mapiranom području. Na portalu će se posjetiteljima pružati iscrpne informacije o destinacijama, biljnim i životinjskim vrstama, staništima, projektima zaštite prirode koji se provode na teritoriju i komercijalnim mogućnostima koje im se pružaju da dožive odgovoran kontakt s morskim vrstama u divljini, kroz praksu vodenih i kopnenih aktivnosti, te mogućnost da steknu znanje o njima  i sudjeluju u njihovu očuvanju i zaštiti.