Ulaganjem u infrastrukturu za mlade Grad Pula potvrđuje titulu Grada prijatelja djece

PODIJELI
10 / 03 / 2016
Dječje igralište na području između Sponzine ulici i Ulice breće Leonardelli na Velom Vrhu u potpunosti se obnavlja novim igralima za djecu. Igralište se obogaćuje ljuljačkom, njihalicom s oprugama za četvero djece, kućicom za penjanje i provlačenje s dvostrešnim krovom, kombiniranim igralom, vrtuljkom i njihalicom za jedno dijete. Osim navedenog igrališta, novim igralima obnovljeno je i dječje igralište u Japodskoj ulici (Stribor oprema d.o.o.).

Valja naglasiti kako izvrsno napreduju i radovi izgradnje multifunkcionalnog sportsko/dječjeg igrališta  u Valdebeku. Sadržajno, prostor od 10 tisuća kvadrata u potpunosti će zadovoljiti sportsko-rekreacijske afinitete građana i dodatno pružiti mjesto za druženje, zabavu i sportske aktivnosti. Igralište će imati uređeno boćalište, igralište za košarku, odbojku i badminton, igralište za mali nogomet, dječje igralište s edukativnom stazom ponašanja u prometu, ograđeni prostor za pse, biciklističko - pješačke staze, teren za stolni tenis te prateću opremu i infrastrukturu.  Planirani dovršetak igrališta je lipanj ove godine.

U narednom periodu pristupiti  će se izgradnji još jednog multifunkcionalno sportskog igrališta i to na Vidikovcu (kod Prilaza Monte Cappelletta) na površini od preko 2 tisuće metra kvadratnih Multifunkcionalno sportsko igralište sastojat će se od polja za igru malog nogometa/rukometa te 2 polja za košarku. Predviđa se i izgradnja boćališta te trim zone s odgovarajućim spravama za vježbu na otvorenom. Unutar zone zahvata bit će uređena pješačka komunikacija, te će se postaviti urbana oprema.  Planirani početak radova je druga polovica  ove godine.

Također, slijedi i izgradnja dvaju dječjih igrališta, u Šijani (Vitasovićeva ulica) i Štinjanu (Ulica Kaščuni). Dječje igralište u dijelu Vitasovićeve ulice u Šijani planira se urediti unutar postojeće zelene površine smještene između stambenog bloka i gradske prometnice na površini od oko 460 metra kvadratnih. Unutar igrališta je planirana postava dvije klupe i dvije kante za otpatke uz klupe. Igrala, njih šest: ljuljačka, klackalica za četvero djece, kućica za penjanje i provlačenje s dvostrešnim protukliznim krovom i klupicom, kombinirano igralo, vrtuljak i njihalica za jedno dijete, rasporedit će se na antitraumatskoj podlozi.  Sadnja stablašica planirana je na ulazu u igralište, uz zapadnu krivulju partera i unutar zelenih "otoka".

Dječje igralište u dijelu Ulice Kašćuni u Štinjanu planira se urediti unutar postojeće zelene površine smještene između okolne stambene izgradnje na površini od oko  340 metra kvadratnih, s izgradnjom pristupnih staza koje će povezati igralište s pješačkim stazama  okolnih ulica. Planirana je postava 6 igrala: ljuljačka, klackalica za četvero djece, kućica za penjanje i provlačenje s dvostrešnim protukliznim krovom i klupicom, kombinirano igralo, vrtuljak, njihalica za jedno dijete, koja će biti raspoređena na antitraumatskog podlozi. Unutar površine dječjeg igrališta predviđena su 3 zelena otoka uz koje će se postaviti klupe za sjedenje, te će se ozeleniti stablašicama.

Obnovom i izgradnjom dječjih igrališta Grad Pula još jednom potvrđuje titulu Grada prijatelja djece. Uz značajna ulaganja u igrališta, dječje vrtiće i škole sustavno i kontinuirano radimo na povećanju standarda i zadovoljstva mladih na području grada Pule.