Novosti

11/02/2016

Javna rasprava i javno izlaganje UPU Riva

U cilju što kvalitetnije provedbe postupka izrade prostornih planova podsjećamo sve zainteresirane građane da javna raspravao Prijedlozima II Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule, I Ciljanih Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule, Prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage dijela Provedbenog urbanističkog plana "Stari grad Pula" te o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja "Riva" (koja se  provodi se u jedinstvenom postupku) započinje 15. veljače 2016. godine.

Javna rasprava o Prijedlozima II Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule, I Ciljanih Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule i Prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage dijela Provedbenog urbanističkog plana "Stari grad Pula" traje do 29. veljače 2016. godine, dok  Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja "Riva" traje do 15. ožujka 2016. godine.

Javni uvid u vrijeme trajanja javne rasprave, može se izvršiti u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Grada Pule, Forum 2, I kat, svakim radnim danom od 09.00 do 15.00 sati. Uvid u Prijedloge Planova i Odluke može se izvršiti i na službenoj web stranici Grada Pule - www.pula.hr, dok se primjedbe i prijedlozi mogu upisati u Knjige primjedbi, koje se nalaze uz izložene prijedloge, dati usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, uputiti u pisanom obliku na adresu: Grad Pula, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, Pula, Forum 2, ili u elektroničkom obliku na adresu: pisarnica@pula.hr, za vrijeme trajanja javne rasprave.

Nadalje, javno izlaganje održat će se 25. veljače 2016. godine u 17.30 sati u Komunalnoj palači u Puli, Forum 1.