Održana edukativna radionica "Korištenje sredstava iz EU fondova za pripadnike nacionalih manjina"

PODIJELI
28 / 01 / 2016
Edukacija pod nazivom "Korištenje sredstava iz EU fondova za pripadnike nacionalnih manjina" koja je danas održana u pulskoj Komunalnoj palači dio je završnih aktivnosti EU projekta SAMPLE - Strengthening the Administration for Minority People Leads to Equality(Jačanje uprave za manjinski narod dovodi do jednakosti!)kojim je Grad Pula-Pola ostvario partnerstvo unutar projekta Europske Unije i Vijeća Europe Promoting Human Rights And Minority Protection In South East Europe (Unapređenje ljudskih prava i zaštite manjina u jugoistočnoj Europi). Edukacija je organizirana sukladno interesu iskazanome na konferenciji o pravima svih manjina u Gradu Puli-Pola, održanoj krajem studenog 2015. u HGK - Županijskoj komori Pula. Naime, iako je projekt SAMPLE usmjeren na jačanje kapaciteta tijela uprave za učinkovitiju primjenu prava pripadnika autohtone talijanskenacionalne manjine, konferencija je bila posvećenasvim manjinama, u skladu s društveno odgovornim poslovanjem Grada koje uzima u obzir potrebe svih svojih dionika. Jedan od uspjeha konferencije bio je upravo prepoznavanje potrebe da se, u suradnji sa Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva,manjinama osigura pristup znanju o pisanju EU projekata i korištenju EU fondova kako bi ga mogli primijeniti u radu svojih vijeća, udruga i ostalih organiziranih formi udruživanja.

Radionici su se odazvali članovi svih Vijeća nacinalnih manjina te predstavnici ostalih udruga manjina

Voditeljica Odsjeka za europske politike, međunarodnu suradnju i informiranje Grada Pule-Pola Kristina Fedel Timovski u uvodnoj je riječi naglasila važnost suradnje gradske uprave sa manjinama i davanje podrške u cilju umrežavanja vijeća manjina i kreiranja zajedničke strategije u prepoznavanju potreba i korisnik aza budeće europske projekte. Marko Baus, kao član kandidacijskog tima Pula 2020 - Europska prijestolnica kulture, predstavio Pulu 2020 kroz prizmu uključenja predstavnika nacionalnih manjina. Tihomir Brčina iz Grada Pule-Pola prezentirao je aktivnosti na projektu SAMPLE .

U drugom djelu radionice Andrej Pevec iz Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva i Kristina Fedel Timovski iz Grada Pule -Pola iznijeli su konkretne primjere korištenja EU sredstava za realizaciju projektnih prijedloga te pojasnili metodologiju pripreme i provedbe EU projekata. Definirana je u zaključku daljnja suradnja na području edukativnih radionica za članove vijeća manjina i ostalih zainteresiranih pripadnika manjina na području Grada Pule.