Novosti

29/12/2015

Javni poziv za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule-Pola

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva i načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Pule za 2016. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule-Pola, gradonačelnik Grada Pule raspisuje

JAVNI POZIV

za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule - Pola

Grad Pula poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u područjima naznačenim u ovom Javnom pozivu da se prijave na financijsku podršku programima, projektima, manifestacijama i aktivnostima koji doprinose razvoju prioritetnih područja iz ovog Javnog poziva.

Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti programe, projekte, manifestacije i aktivnosti za slijedeća prioritetna područja:

01.ZAŠTITA OKOLIŠA

02.ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

03.VETERINARSTVO

04.KULTURA

05.CIVILNO DRUŠTVO

06.POTPORE MALE VRIJEDNOSTI RAZNIH PRIORITETNIH PODRUČJA

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Javnog poziva za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule-Pola, odnosno do 28. siječnja 2016. godine.

Tekst Javnog poziva kao i ostalu popratnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.