Novosti

27/07/2015

Rekonstruirana Veronska ulica

Postavljanjem asfaltnog zastora, okončani su radovi na plinofikaciji i uređenju Veronske ulice. Osim plinofikacije, u sklopu radova izmijenjene su kanalizacijske i vodovodne cijevi te je izvršena potpuna sanacija asfaltnog zastora i zamjena rubnjaka, a uređen je i središnji dio ulice sačinjen od kamenih prizmi. Trenutno se razmatraju daljnji postupci prenamjene ove ulice u pješačku zonu postavljanjem prikladnih objekata poput drvenih klupa i vaza s biljnim ukrasima kako bi se ovaj prostor u potpunosti  prilagodio pješacima.