Novosti

27/07/2015

U Puli uspostavljeno reciklažo dvorište za sve građane

Grad Pula je temeljem sporazuma s tvrtkom Metis d.d. uspostavio reciklažno dvorište namijenjeno svim građanima Pule sa svrhom očuvanja okoliša. Time su stvoreni preduvjeti za adekvatno zbrinjavanje i pravilno gospodarenje otpadom te je građanima omogućeno kvalitetno odlaganje brojnih vrsta otpada. Naime, pravilnim postupanjem s otpadom zajedno doprinosimo očuvanju okoliša.

Reciklažno dvorište nalazi se u sklopu prostora tvrtke Metis d.d. na adresi Valica 8. u Šijani, a građani mogu svoj otpad donositi od ponedjeljka do petka u vremenu od 8.00 do 15.00 sati. U reciklažnom dvorištu može se besplatno odlagati otpadni papir, metal, staklo, plastika, tekstil, jestiva ulja i boje, lijekovi, baterije, elektronička oprema, problematičan otpad koji sadrži opasne tvrai te glomazni otpad. Također, treba napomenuti da će trgovačko društvo Pula Herculanea d.o.o., kao i do sada, vršiti usluge besplatnog odvoza glomaznog otpada, i to pozivom na broj: 052/638-416.

Sve potrebne informacije mogu se pronaći u promo letku koji se nalazi ovdje.