Pula prva u Hrvatskoj u Global Compact inicijativi UN-a

PODIJELI
07 / 11 / 2014
Početkom kolovoza ove godine Grad Pula, kao prvi grad u Hrvatskoj, postao je dio renomirane međunarodne inicijative The United Nations Global Compact. Riječ je o inicijativi Ujedinjenih naroda za uvođenje društveno odgovornog poslovanja, pokrenuta je 2000. godine za vrijeme mandata Kofija Annana i danas je najveća takva inicijativa koja okuplja preko 8000 korporativnih dionika iz preko 135 zemalja diljem svijeta. Global Compact je strateška inicijativa koja se temelji na 10 osnovnih načela iz područja ljudskih prava, prava radnika, okoliša i borbe protiv korupcije. Kao takav, Global Compact predstavlja jedinstveni primjer suradnje poslovnog svijeta i međunarodne zajednice te uz kompanije okuplja i predstavnike akademske zajednice, civilnog društva, vlada, poslovnih udruga te samog UN-a.