Novim web servisom za građane do kvalitetnijeg Proračuna

PODIJELI
17 / 09 / 2014
Grad Pula, kao jedan od najtransparentnijih i najotvorenijih gradskih uprava u Hrvatskoj, pokreće novi suvremeni komunikacijski kanal za sve svoje građane s ciljem prikupljanja kvalitetnih prijedloga za proračun 2015. godine. Naime, od danas je aktivna nova web stranica putem koje će građani na jednostavan, razumljiv i intuitivan način moći doznati sve o proračunu i načinu na koji se proračunska sredstva koriste, ali i davati konstruktivne prijedloge za njegovu izradu.

Web stranicawww.proracun.pula.hr osmišljena je kao "digitalna brošura" podijeljena u tri glavne sekcije kroz koje svi zainteresirani mogu doznati općenito o proračunu, zašto je bitan te na koji se način prikupljaju i investiraju sredstva. U zasebnoj sekciji moguće je doznati sve detalje o aktualnom ovogodišnjem proračunu, a podaci će se ažurirati prilikom donošenjem svakog idućeg proračuna. U sekciji "Kreirajte proračun" svi zainteresirani moći će davati svoje sugestije, mišljenja i prijedloge koji će se sukladno mogućnostima uvrstiti prilikom formiranja idućeg proračuna. Na ovoj stranici bit će moguće doznati i točan raspored održavanja javnih tribina po svim gradskim mjesnim odborima putem kojih će građani u izravnom dijalogu s predstavnicima Grada Pule moći sudjelovati u izradi proračuna.

Zahvaljujući novoj web straniciwww.proracun.pula.hr građani imaju priliku dobiti potpune, točne i pravovremene informacije o proračunu, a cilj je okupiti što veći broj građana kako bi u konačnici dobili što kvalitetniji proračun.

Inače, Grad Pula tradicionalno svake godine objavljuje i službeni poziv kojim poziva sve građane da dostave svoje prijedloge o raspodjeli proračunskih sredstava Grada Pule putem e-Konzultacija ili izravno putem elektroničke pošte, a posebno su na dijalog pozvani svi mjesni odbori, vijeća nacionalne manjine i političke stranke. Osim toga, Grad Pula organizira i rasprave u svim mjesnim odborima, a objavljena je i posebna brošura Proračun u malom za 2014. godinu koja je podijeljena svim domaćinstvima. Najnovijom web stranicomwww.proracun.pula.hr dodatno se želi potaknuti dijalog s građanima i  međusobna suradnja.