Pula prvi grad u Hrvatskoj u Global Compact inicijativi UN-a

PODIJELI
13 / 08 / 2014
Početkom kolovoza ove godine Grad Pula, kao prvi grad u Hrvatskoj, postao je dio renomirane međunarodne inicijative The United Nations Global Compact. Riječ je o inicijativi Ujedinjenih naroda za uvođenje društveno odgovornog poslovanja, pokrenuta je 2000. godine za vrijeme mandata Kofija Annana i danas je najveća takva inicijativa koja okuplja preko 8000 korporativnih dionika iz preko 135 zemalja diljem svijeta. Global Compact je strateška inicijativa koja se temelji na 10 osnovnih načela iz područja ljudskih prava, prava radnika, okoliša i borbe protiv korupcije. Kao takav, Global Compact predstavlja jedinstveni primjer suradnje poslovnog svijeta i međunarodne zajednice te uz kompanije okuplja i predstavnike akademske zajednice, civilnog društva, vlada, poslovnih udruga te samog UN-a.

Vrijednosti opisane u 10 univerzalnih principa Global Compacta Grad Pula odavno je prihvatio i već godinama ih ugrađuje u svoje poslovanje i na taj način u potpunosti zadovoljava kriterije za ulazak u UN-ovu obitelj. Dokaz da Grad Pula od ranije prepoznaje vrijednost društveno odgovornog poslovanja jest i činjenica da je Pula još 2009. godine uvela sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008, a 2011. započeto je uvođenje sustava upravljanja informacijskom sigurnošću prema normi ISO 27001. U ožujku  ove godine Grad Pula pristupio je uvođenju sustava upravljanja društvenom odgovornošću prema normi IQNet SR. Time će postati prvi grad u Hrvatskoj koji u poslovanje uprave ugrađuje odgovornost prema okolišu i ulaganje u zaposlenike, povećavajući zadovoljstvo korisnika i smanjujući troškove poslovanja. Rezultati napora Grada da bude društveno odgovoran već su vidljivi, pa je tako prema posljednjem GONG-ovom istraživanju u sklopu projekta "Zajedno protiv korupcije" Grad Pula zauzeo visoko treće mjesto po transparentnosti uprave.

Zbog svega navedenog pristupanje Global Compact inicijativi bio je logičan korak u unapređenju društveno odgovornog poslovanja Grada, a svoje zadovoljstvo učinjenim izrazio je i pulski gradonačelnik Boris Miletić u svome pismu Ban Ki Moonu, generalnom tajniku UN-a, rekavši kako Grad Pula podupire transparentno poslovanje te se stoga obvezuje na pridržavanje načela zbog kojih je Clobal Compact prepoznat diljem svijeta.