Novosti

11/07/2014

Suradnja mjesnih odbora ključna je za djelotvorno funkcioniranje grada

Jučer se u prostorijama Mjesnog odbora Nova Veruda održala 4. sjednica Savjeta za mjesnu samoupravu Grada Pule, kojoj su nazočili svi pročelnici Grada na čelu sa zamjenikom gradonačelnika Fabriziom Radinom.

Na jučerašnjoj je sjednici uvodno prezentiran informativni centar za prevenciju Policijske postaje Istarske. Zatim je usvojen zapisnik 3. sjednice Savjeta za mjesnu samoupravu te plan točaka dnevnog reda za slijedeće dvije sjednice Savjeta. Predsjednici svih Mjesnih odbora Pule postavljali su razna pitanja vezana za područja koja su od interesa za njihov mjesni odbor. Na sjednici bilo je riječi i o stanju pristupačnosti prostora mjesnih odbora osobama s posebnim potrebama. Naime, predstavnici Društva osoba s tjelesnim invaliditetom u suradnji s nadležnim upravnim odjelom obišli su prostore mjesnih odbora, dali su svoje viđenje stanja po mjesnim odborima i prijedloge za prilagodbu istih. Također,  iznesena je analiza stanja o uporabi prostora mjesne samouprave, a dani su i prijedlozi za poboljšanje primjene važeće Odluke o uporabi poslovnih prostora mjesne samouprave.

Kako bi se osigurali što bolji uvjeti rada mjesne samouprave te kako bi se realizirali svi programi i pitanja koja su od neposrednog utjecaja za život građana na području određenog mjesnog odbora, potrebna je stalna komunikacija, kao i njegovanje međusobne suradnje. Važnost je ovakvih sastanaka upravo u  postavljanju okvira za daljnju provedbu jučer donesenih zaključaka.