Novosti

24/03/2014

Grad Pula dobio priznanje za "Najbolji projekt sigurnosti lokalne zajednice"

Ovog vikenda održana je šesta po redu međunarodna konferencija Sigurnost gradova - SIGG 2014. na kojoj je u ime Grada Pule zamjenica gradonačelnika Elena Puh Belci primila priznanje kojeg dodjeljuju Hrvatski forum za urbanu sigurnost i časopis Zaštita tvrtke Tectus d.o.o.uz potporu Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Grad Pula je prema odluci Povjerenstva ušao u najuži izbor na natječaju za "Najbolji projekt sigurnosti lokalne zajednice" u 2014. godini a riječ je o projektu "Edukacija roditelja o odgovornom roditeljstvu u prevenciji i ranom otkrivanju ovisnosti o drogama/alkoholu".

Časopis Zaštita je, naime, objavio regionalni natječaj za "Najbolji projekt sigurnosti lokalne zajednice" u kojem su se prikupljali pisani prijedlozi projekata/programa/aktivnosti zainteresiranih subjekata lokalnih i područnih (regionalnih) samouprava koje se odnose na poboljšanje sigurnosti pojedinačne lokalne zajednice. Cilj natječaja je širu i stručnu javnost upoznati sa sigurnosnim projektima lokalnih zajednica i njihovim nastojanjima da život u njima učine što ugodnijima i sigurnijima. Opći su cilj projekta prevencija sigurnosti građana i turista, prevencija kriminaliteta u gradu, povećanje razine sigurnosti, smanjenje kriminalnih radnji te sigurnost imovine, dok je posebni cilj u suradnji s DUZS-om uspostaviti moderan sustav za obavješćivanje i izvješćivanje u lokalnoj zajednici.

Na konferenciji, koja je trajala dva dana, sudjelovali su brojni gradonačelnici, dogradonačelnici i voditelji poslova sigurnosti u gradovima i županiji, lokalnoj upravi i samoupravi, župani, dožupani, direktori i predstavnici tvrtki, predsjednici i članovi vijeća za prevenciju, te menadžeri i stručnjaci za sigurnost. Stručne teme koje konferencija obrađuje su prevencija kriminaliteta, civilno-krizno upravljanje gradovima, nove tehnologije za sigurnije gradove, europska iskustva te zaštita okoliša kao element sigurnosti gradova.