Novosti

18/02/2014

Operativni plan Vijeća za komunalnu prevenciju za 2014. usmjeren ka zaštiti djece i mladih

Druga po redu sjednica Vijeća za komunalnu prevenciju Grada Pule održana je danas u prostorijama Komunalne palače na kojoj je, između ostalog, donesen i Operativni plan Vijeća za komunalnu prevenciju za 2014. godinu.

Prema riječima predsjednice Vijeća Elene Puh Belci, među glavnim aktivnostima Operativnog plana za ovu godinu podizanje je razine informiranosti o problemima sigurnosti na lokalnoj razini, kao i  stvaranje objektivne slike problema pomoću stručnjaka i institucija o određenoj tematici.

Mnogobrojne aktivnosti uključuju i realizaciju edukativnih projekata s naglaskom na dva najznačajnija. Riječ je o projektu "Pula - reci drogi NE!" u sklopu kojega će, uz pomoć The/Arto  projekta, prvog sustavnog projekta edukacije djece kroz umjetnost u Hrvatskoj, 589 učenika sedmih razreda osnovnih škola i njihovi roditelji izvesti edukativnu i interaktivnu predstavu. Projekt The/Arto ranije je nagrađen kao najbolji projekt primarne prevencije nasilja u EU, za predstavu "Nasilje - za nasilje nema opravdanja". Drugi značajan projekt je "Edukacija roditelja o odgovornom roditeljstvu u prevenciji i ranom otkrivanju ovisnosti o drogama/alkoholu". Ovaj projekt Vijeće će prijaviti na natječaj "Najbolji projekt sigurnosti lokalne zajednice" povodom međunarodne konferencije Sigurnosti gradova - SIGG 2014. godine.

Vijeće je svoje preventivno djelovanje usmjerilo na pet sigurnosnih prioriteta, dok se pri izradi Operativnog plana posebna pažnja posvetila djeci i mladima te zlouporabi opojnih droga i alkohola. Upravo su ta dva polja obuhvaćena gore spomenutim projektima.

Pri izradi Operativnog plana korišteni su podaci dobiveni iz raznih provedenih istraživanja na području Istarske županije i u suradnji Grada Pule i institucija koje sudjeluju u Vijeću. Tako u radu Vijeća, osim predstavnika Upravnih odjela Grada Pule, sudjeluju i predstavnici Policije, Ureda državne uprave Istarske županije, Zavoda za javno zdravstvo IŽ, Općinskog suda, Crvenog križa i Centra za socijalnu skrb.