Zbog najave novih padalina ubrzano se čiste gradski odvodni kanali i šahtovi

PODIJELI
17 / 01 / 2013
Kako je u narednim danima najavljen nastavak pojačanih oborina na području grada Pule te veća količina kišnih padalina, osobito tijekom vikenda, Pula Herculanea poduzima preventivne mjere čišćenja najkritičnijih mjesta u gradu, a da bi se poboljšalo otjecanje oborinskih voda.

Zadnje padaline donijele su dodatni materijal i nečistoće pa se ovih dana intenzivno čiste slivnici i kolektori na kritičnim dionicama kako bi se spremno dočekale nove kišne padaline. Na terenu su i dodatne ekipe Pula Herculanea-e koje će danas i sutra raditi na čišćenju prema prioritetima na najkritičnijim mjestima u gradu Puli - lokacijama na najnižim kotama gdje su plavljenja za vrijeme jačih kišnih padalina učestala. Čiste se slivnici na sljedećim lokacijama: Smareglina, Marulićeva, Mletačka, Dalmatinova, Laginjina, Istarska, Radićeva, Gajeva, Puntižela, Dubrovačke bratovštine, Poljana sv. Martina, Vukovarska, Trierska, Supilova, Ciscuttijeva, Flanatička.

Osim slivnika i gradskih kolektora Pula Herculanea radila je i na čišćenju otvorenog dijela kanala Pragrande kako bi se za vrijeme intenzivnih padalina mogla prihvatiti veća količina vode i usmjeravati prema Pulskom zaljevu. Osim najkritičnijih dionica intenzivno će se raditi i na čišćenju ulica u dijelovima grada Veruda, Stoja, Vidikovac, Monte Zaro, Monvidal, Gregovica, Šijana, Veli Vrh i Štinjan.

Svjedoci smo ovih dana jakih kišnih i snježnih padalina koje su u susjednim gradovima izazvale brojne poteškoće u svakodnevnom funkcioniranju gradova i mjesta. Zbog velike količine oborina ne mogu se u potpunosti spriječiti plavljenja, no čišćenje slivnika i glavnih kolektora sigurno će pridonijeti daleko bržem otjecanju velikih količina padalina.

Grad Pula izradio je koncept oborinske odvodnje grada na čijoj se realizaciji intenzivno radi, a radovi na izgradnji obalnog kolektora uključuju i čišćenje preostalog dijela kanala Pragrande u dužini od 120 metara. Ovo će svakako u konačnici pomoći u povećanju kapaciteta prihvata i odvodnje velikih kišnih oborina te time značajno doprinijeti sprečavanju plavljenja grada.