Pregled akata Gradonačelnika donesenih u mjesecu svibnju 2019. godine

PODIJELI
05 / 06 / 2019
 1. Odluka o proglašenju Dana žalosti u Gradu Pula-Pola povodom proglašenja stečaja nad trgovačkim društvima u sastavu Uljanik Grupe
 2. Odluka o osnivanju Tima Grada Pula-Pola za potporu radnicima Uljanik Grupe
 3. Odluka o poticanju razvoja malog gospodarstva kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Grada Pule u 2019. Godini „POTPORE PULA 2019“
 4. Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Grada Pule u 2019. godini – „POTPORE PULA 2019“
 5. Odluka o dodjeli potpore projektu Izravna prodaja poljoprivrednih proizvoda putem interneta
 6. Odluka o donaciji informatičke opreme učenicima pulskih osnovnih škola za pobjedničke radove natjecanja „Pula+“
 7. Odluka o donaciji informatičke opreme učenicima pulskih osnovnih škola za pobjedničke radove natjecanja „Pula-moj grad“
 8. Odluka o donaciji informatičke opreme najboljim učenicima srednjih škola u Gradu Puli
 9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokacijama za prodaju robe izvan prostorija na pokretnim napravama
 10. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za provođenje upisa u dječje vrtiće
 11. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju povjerenstva za provedbu Odluke o kriterijima za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekata
 12. Odluka o dodjeljivanju poslovnih prostora na upotrebu udrugama i zaključivanju ugovora o uporabi poslovnih prostora
 13. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Trg I. istarske brigade br. 10 – Teatar Naranča
 14. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Istarska br. 9 – Udruga „Cavae Romanae 95“
 15. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Trierska br. 5 – Udruga Slavonaca Istarske županije „Slavonija“
 16. Odluka o sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Kapitolinski trg br. 6 – Ivan Udović
 17. Odluka o stupanju u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika poslovnih prostora u Puli, Istarska br. 16 i Sergijevaca br. 29 i zaključivanju Aneksa Ugovora o zakupu poslovnih prostora
 18. Odluka o davanju skloništa broj 60 na lokaciji, Vitezićeva broj 8 u Puli, na uporabu u miru – Teatar Naranča
 19. Odluka o davanju skloništa broj 84 na lokaciji, Stankovićeva ulica broj 49 u Puli, na uporabu u miru – Teatar Naranča
 20. Odluka o izdavanju tabularne isprave – Boris Atanasov
 21. Odluka o osnivanju prava služnosti postavljanja i održavanja kanalizacijskih cijevi odvodnje otpadnih voda na trasi izgradnje sanitarnog kolektora Buonarrotijeve ulice u Puli
 22. Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje, postavljanja i održavanja vodovodne mreže u Puli, Ulica Put od fortica
 23. Odluka o osnivanju prava služnosti polaganja i održavanja kanalizacijskih cijevi vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda, 2. skupine, sustav odvodnje otpadnih voda naselja Štinjan – proširenje sekundarne mreže
 24. Odluka o osnivanju prava služnosti polaganja i održavanja kanalizacijskih cijevi vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda, 2. skupine, rekonstrukcija crpnih stanica južne pulske rivijere
 25. Zaključak o prihvaćanju inicijative za izradu i financiranje izrade IX. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule i I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Ribarska koliba“
 26. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule
 27. Zaključak o donošenju Plana motrenja, ophodnje, dojave i dežurstva za 2019. godinu
 28. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o donošenju Plana nabave Grada Pula-Pola za 2019. godinu (Br. 3.)
 29. Zaključak o usvajanju informacije o stanju sigurnosti na području Grada Pule za prvo tromjesečje 2019. godine
 30. Zaključak o dodjeli sredstava za organizaciju gospodarske manifestacije HISTRIA 2019
 31. Zaključak o organiziranju manifestacija (Dani Vojvodine u istri, Ljetni Seasplash klub, 26. sajam Histria
 32. Zaključak o organiziranju manifestacija (Pulsko ljeto na Giardinima, Pula-zdravi grad, Sajam starina, Dan MO Kaštanjer)
 33. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Wine&food Tappo (03. i 04. svibnja 2019.)
 34. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Wine&food Tappo (10. i 11. svibnja 2019.)
 35. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Wine&food Tappo (24. svibnja 2019.)
 36. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Wine&food Tappo (25. svibnja 2019.)
 37. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Wine&food Tappo (31. svibnja 2019.)
 38. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Wine&food Tappo (01. lipnja 2019.)
 39. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Caffe bar Circolo 17 (10. svibnja 2019. godine)
 40. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Caffe bar Circolo 17 (11. svibnja 2019. godine)
 41. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Caffe bar Circolo 17 (16. svibnja 2019. godine)
 42. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Caffe bar Circolo 17 (24. svibnja 2019. godine)
 43. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Caffe bar Circolo 17 (25. svibnja 2019. godine)
 44. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Mjesni odbor Kaštanjer (24. svibnja 2019. godine)
 45. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Dom hrvatskih branitelja (24. svibnja 2019. godine)
 46. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Dom hrvatskih branitelja (31. svibnja 2019.)
 47. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Punta Christo Štinjan (01. lipnja 2019.)
 48. Rješenje o odbijanju zahtjeva za produženje radnog vremena ugostiteljskog objekta – buffet Wine&food Tappo
 49. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskog objekta – restoran-pripremnica obroka Mozart
 50. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskog objekta – restoran Ribarska Koliba Fischerhutte
 51. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2018. godinu
 52. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Pula-Pola u 2019. godini
 53. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2018. godinu Gradske knjižnice i čitaonice Pula
 54. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2018. godinu Istarskog narodnog kazališta – Gradskog kazališta Pula
 55. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2018. godinu Javne ustanove Pula Film Festival
 56. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića Pula za 2018. godinu
 57. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića „Mali svijet“ za 2018. godinu
 58. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola za 2018. godinu
 59. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula za 2018. godinu
 60. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Pula za 2018. godinu
 61. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Sportske zajednice Grada Pule za 2018. godinu
 62. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Pula za 2018. godinu i na Izvješće o radu Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Pula za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine
 63. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda-Pula
 64. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama
 65. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Akcijskog plana energetski održivog razvitka (SEAP) – revizija Grada Pula-Pola
 66. Zaključak o utvrđivanju prijedloga odluke o donošenju prethodne suglasnosti za postupak donošenja Strategije s planom prilagodbe klimatskim promjenama Grada Pula-Pola
 67. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju VIII. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule
 68. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Marina Veruda“
 69. Zaključak o utvrđivanju prijedloga odluke o izradi IX. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule i I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Ribarska koliba“
 70. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o sklapanju Ugovora o uređenju međusobnih prava i obveza u vezi izgradnje i opremanja poduzetničkog centra „Co-working Pula“
 71. Zaključak o utvrđivanju prijedloga odluke o isključivanju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi – dio k.č. 779/20 k.o. Pula
 72. Zaključak o utvrđivanju prijedloga odluke o isključivanju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi – k.č. 5404/9 k.o. Pula
 73. Zaključak o utvrđivanju prijedloga odluke o isključivanju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi – k.č. 253/3 k.o. Štinjan - Nova
 74. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju na posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu gradnje građevina infrastrukturne namjene, vodogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda, 2. skupine, rekonstrukcija crpne stanice južne pulske rivijere
 75. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju Odluke Vlade Republike Hrvatske od 23. svibnja 2019. godine
 76. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru na području Grada Pula – Pola
 77. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu štete od prirodnih nepogoda Grada Pule
 78. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Pula
 79. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Pula
 80. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o donošenju Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje 2019 – 2021 godine
 81. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o donošenju Plana davanja koncesija za 2019. godinu
 82. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja postojeće brodogradilišne luke Tehnomont - Pula
 83. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
 84. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
 85. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec travanj 2019. godine