Pregled akata Gradonačelnika donesenih u mjesecu travnju 2019. godine

PODIJELI
06 / 05 / 2019
 1. Odluka o raspisivanju Javnog poziva za dostavu prijava za sufinanciranje Programa obnove građevina na području Grada Pule
 2. Odluka o provedbi mjere privremenog stambenog zbrinjavanja zdravstvenih radnika zaposlenih u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pula-Pola
 3. Odluka o kupnji zemljišta (dio ulice Prilaz Plazine)
 4. Odluka o zajedničkom korištenju poslovnog prostora u Puli, Sergijevaca br. 32 i zaključenju Aneksa II. Ugovora o uporabi poslovnog prostora Klasa:372-01/00-01/13, Urbroj:2168/01-03-05-00-1, od dana 28. siječnja 2000. godine
 5. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Smareglina br. 2 – Gradska knjižnica i čitaonica Pula
 6. Odluka o davanju na uporabu poslovnih prostora u Puli, Nobileova br. 3 i Laginjina br. 3 – Dječji dom Ruža Petrović
 7. Odluka o sklapanju Ugovora o zakupu poslovnih prostora u Puli, Smareglina br. 7 i Trg Prvog svibnja br. 4 s neposrednim posjednicima
 8. Odluka o sklapanju Ugovora o zakupu poslovnih prostora u Puli, Sergijevaca br. 24 s neposrednim posjednikom
 9. Odluka o stupanju u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika poslovnog prostora u Puli, Flavijevska br. 20 i zaključenju Aneksa Ugovora o zakupu poslovnog prostora
 10. Odluka o davanju skloništa br. 35. u Puli, na lokaciji Krležina 37, na uporabu u miru
 11. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Povjerenstva za predlaganje lokacije/lokacija Islamskog centra u Puli
 12. Odluka o osnivanju prava služnosti postavljanja i održavanja kanalizacijskih cijevi vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda, 2. skupine, sustav odvodnje otpadnih voda naselja Štinjan – proširenje sekundarne mreže
 13. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe ili projekte udruga iz djelokruga poslova Upravnog odjela za društvene djelatnosti
 14. Odluka o ovlaštenju za sklapanje sudske nagodbe
 15. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o modelima za sufinanciranje Programa obnove građevina na području Grada Pule
 16. Zaključak o namjenskom financiranju u svrhu realizacije planiranog uređenja park šume Šijana i Busoler za 2019. godinu
 17. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga VIII. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule
 18. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Marina Veruda“
 19. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta između Grada Pula-Pola i društva Stanoinvest Holding d.o.o. iz Pule
 20. Zaključak o potvrđivanju programa i termina održavanja programa „Summer classic festival“
 21. Zaključak o organiziranju manifestacija (6. festival multikulturalnosti, postavljanje pokretnih naprava)
 22. Zaključak o organiziranju manifestacija (Zemlja zabave u Titovom parku, Rock 'n' Grill)
 23. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije - Caffe bar Circolo 17 (05., 06., 12., 13. travnja 2019.)
 24. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije - Caffe bar Circolo 17 (18. travnja 2019.)
 25. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije - Caffe bar Circolo 17 (19. travnja 2019.)
 26. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije - Caffe bar Circolo 17 (20. travnja 2019.)
 27. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije - Wine&food Tappo (12. i 13. travanj 2019.)
 28. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije - Wine&food Tappo (19. travanj 2019.)
 29. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije - Wine&food Tappo (20. travanj 2019.)
 30. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije - Wine&food Tappo (26. travanj 2019.)
 31. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije - Wine&food Tappo (27. travanj 2019.)
 32. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Cyber cafe (29. travnja 2019.)
 33. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskog objekta – restoran-pripremnica obroka „Mozart“
 34. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskog objekta – restoran-pripremnica obroka „Kunstkafe“
 35. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskom objektu – restoran „Ribarska koliba Fischerhutte“
 36. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskom objektu – restoran „Ribarska koliba Fischerhutte“
 37. Rješenje o odbijanju produženja radnog vremena ugostiteljskom objektu – buffet „Wine&food bar Tappo“
 38. Zaključak o prihvaćanju Aneksa (Dodatka) br. 5 Ugovoru o namjenskom osiguranju sredstava Fonda za razvoj poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, lovstva, lovnog turizma i agroturizma
 39. Zaključak o usvajanju Izvješća o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2019. godine
 40. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Gradske knjižnice i čitaonice
 41. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Pula-Pola
 42. Plan o izmjeni Plana savjetovanja s javnošću za 2019. godinu (2. izmjena)
 43. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec ožujak 2019. godine