Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu

Ime i prezime Funkcija Telefon E-mail
Giordano Škuflić p.o. Gradonačelnika pročelnik 052/371-802 giordano.skuflic@pula.hr
Ingrid Bulian Zamjenik pročelnika 052/371-848 ingrid.bulian@pula.hr
Martina Šajina Mihovilović Pomoćnik pročelnika 052/371-825 martina.sajina@pula.hr
Mirna Radolović Pomoćnik pročelnika 052/371-846 mirna.radolovic@pula.hr
Nataša Buić Referent III - administrativni tajnik 052/371-840 natasa.buic@pula.hr
Marina Kalčić Referent III - administrativni tajnik 052/371-800 marina.kalcic@pula.hr
Mirna Mošnja Viši stručni suradnik 1. za informiranje 052/371-859 mirna.mosnja@pula.hr

Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu

Telefon: 052/371-840 Fax: 052/216-395, 052/371 892 E-mail: prostorno.komunalno@pula.hr

Odsjek za prostorno planiranje i graditeljsko nasljeđe

Ime i prezime Funkcija Telefon E-mail
Barbara Belić-Raunić Voditelj Odsjeka za prostorno planiranje i graditeljsko nasljeđe 052/371-851 barbara.raunic-belic@pula.hr
Tonka Komšo Savjetnik 1. za prostorno planiranje i graditeljsko nasljeđe 052/371-850 tonka.komso@pula.hr
Gabrijela Lovrić-Cukon Savjetnik 1. za prostorno planiranje i graditeljsko nasljeđe 052/371-806 gabrijela.lovriccukon@pula.hr
Vedrana Glavaš-Ramić Savjetnik 1. za prostorno planiranje i graditeljsko nasljeđe 052/371-806 vedrana.glavas-ramic@pula.hr

Pododsjek za projekte

Ime i prezime Funkcija Telefon E-mail
Lorena Dropulić Voditeljica pododsjeka za projekte 052/371-828 lorena.dropulic@pula.hr
Karmen Štifanić Referent II za energetsku učinkovitost 052/371-742 karmen.stifanic@pula.hr
Marina Šabanagić Viša stručna suradnica 2. za europske projekte 052/371-886 marina.sabanagic@pula.hr

Odsjek za izgradnju održavanje i promet

Pododsjek za izgradnju

Naziv Funkcija Telefon E-mail
Igor Bukarica Voditelj pododsjeka za izgradnju 052/371-865 igor.bukarica@pula.hr
Sonja Šušulić Viši savjetnik za izgradnju 052/371-804 sonja.susulic@pula.hr
Snježana Radolović Savjetnik 1. za izgradnju 052/371-861 snjezana.radolovic@pula.hr
Senka Zarubica Savjetnik 1. za izgradnju 052/371-858 senka.zarubica@pula.hr
Livio Skomeršić Viši stručni suradnik 1. za izgradnju 052/371-843 livio.skomersic@pula.hr
Tamara Menalo Radović Stručni suradnik za izgradnju 052/371-872 tamara.menaloradovic@pula.hr

Pododsjek za održavanje i promet

Naziv Funkcija Telefon E-mail
Tamara Plec Voditeljica Pododsjeka za održavanje i promet 052/371-889 tamara.plec@pula.hr
Vanesa Lončar Savjetnik 1. za održavanje komunalne infrastrukture 052/371-876 vanesa.loncar@pula.hr
Ksenija Grubešić Savjetnik 1. za promet 052/371-855 ksenija.grubesic@pula.hr
Ermano Skomeršić Viši stručni suradnik 1. za promet 052/371-808 ermano.skomersic@pula.hr

Pododsjek za komunalne djelatnosti

Naziv Funkcija Telefon E-mail
Nataša Ćendić Voditelj Pododsjeka za komunalne djelatnosti 052/371-809 natasa.cendic@pula.hr
Biljana Rašula Savjetnik 1. za komunalne djelatnosti 052/371-829 biljana.rasula@pula.hr
Karla Božac Savjetnik 1. za komunalno gospodarstvo 052/371-838 karla.bozac@pula.hr
Mirjana Vujčić Savjetnik 2. za komunalne prihode 052/371-827 mirjana.vujcic@pula.hr
Suzana Paretich Savjetnik 2. za komunalne djelatnosti 052/371-873 suzana.paretich@pula.hr
Kristina Benčić Savjetnik 2. za komunalne djelatnosti 052/371-765 kristina.bencic@pula.hr
Tamara Gašparini Tomljanović Stručni suradnik za komunalne prihode 052/371-863 tamara.gasparini@pula.hr
Smaragda Homoky Referent III za komunalne prihode 052/371-832 smaragda.homoky@pula.hr
Nataša Linč Referent III za komunalne prihode 052/371-823 natasa.linc@pula.hr
Sanjica Jugovac Referent III za komunalne prihode 052/371-803 sanjica.jugovac@pula.hr

Odsjek za zaštitu okoliša

Ime i prezime Funkcija Telefon E-mail
Loris Mošnja Voditelj Odsjeka za zaštitu okoliša 052/371-877 loris.mosnja@pula.hr
Maja Cvek Viši stručni suradnik 2. za zaštitu okoliša 052/ 371-844 maja.cvek@pula.hr

Odsjek za gradnju

Ime i prezime Funkcija Telefon E-mail
Adela Leko Voditelj Odsjeka za gradnju 052/371-766 adela.leko@pula.hr
Luka Buić Savjetnik 1. za gradnju 052/371-768 luka.buic@pula.hr
Marina Gašpert Savjetnik 1. za gradnju 052/371-791 marina.gaspert@pula.hr
Barbara Idžotić Savjetnik 1. za gradnju 052/371-771 barbara.idzotic@pula.hr
Iva Buršić Savjetnik 1. za gradnju 052/371-763 iva.bursic@pula.hr
Adrian Kožljan Savjetnik 1. za gradnju - vježbenik 052/371-762 adrian.kozljan@pula.hr
Ana Janko Viši stručni suradnik 2. za gradnju 052/371-772 ana.janko@pula.hr
Dragana Vrdoljak Salihović Viši stručni suradnik 2. za gradnju 052/371-866 dragana.vrdoljaksalihovic@pula.hr
Nikola Marin viši stručni suradnik 2. za gradnju 052/371-767 nikola.marin@pula.hr
Anton Martinčić Referent I za gradnju 052/371-854 anton.martincic@pula.hr
Ivica Klunić Referent I za gradnju 052/371-847 ivica.klunic@pula.hr
Anton Udović Referent I za gradnju 052/371-893 anton.udovic@pula.hr
Vanja Juhas Referent I za gradnju 052/371-764 vanja.juhas@pula.hr
Tina Radišić Referent I za gradnju 052/371-760 tina.radisic@pula.hr
Chiara Škuflić referent I za gradnju 052/371-764 chiara.skuflic@pula.hr
Gracijela Zupanić Referent III za evidenciju i obradu podataka 052/371-760 gracijela.zupanic@pula.hr

Odsjek za upravljanje imovinom

Ime i prezime Funkcija Telefon E-mail
Robert Stemberger Viši savjetnik za imovinu 052/371-868 robert.stemberger@pula.hr
Đurđica Jelovac Savjetnik 1. za gospodarenje stanovima 052/371-856 durdica.jelovac@pula.hr
Milan Korica Savjetnik 1. za imovinsko pravne poslove 052/371-864 milan.korica@pula.hr
Nenad Žufić Savjetnik 1. za imovinsko pravne poslove 052/371-862 nenad.zufic@pula.hr
Ivana Vujinović Legović Savjetnik 1. za imovinsko pravne poslove 052/371-833 ivana.vujinoviclegovic@pula.hr
Patricija Kožljan Cigić Viši stručni suradnik 1. za imovinsko pravne poslove 052/371-845 patricija.kozljancigic@pula.hr
Orijeta Babić Viši stručni suradnik 1. za imovinu 052/371-842 orijeta.babic@pula.hr
Ilenya Žudić-Marini Viši referent za upis i evidenciju nekretnina 052/371-857 ilenya.zudicmarini@pula.hr
Marina Gržinić Burić Referent I za imovinsko pravne poslove 052/371-824 marina.grzinic-buric@pula.hr
Tanja Franjul Referent III za imovinu 052/371-834 tanja.franjul@pula.hr
Julijana Benazić Referent III za imovinu 052/371-831 julijana.benazic@pula.hr

Pododsjek za redarstvo

Naziv Funkcija Telefon E-mail
PRIJAVA KOMUNALNOM REDARSTVU radno vrijeme i dežurstvo 099/ 368 28 21
PRIJAVA PROMETNOM REDARSTVU radno vrijeme i dežurstvo 099/ 368 28 22
Iva Vujičić Orović Voditelj pododsjeka za redarstvo 052/371-810 iva.vujicicorovic@pula.hr
Nataša Reljin Referent III za redarstvo 052/371-813 natasa.reljin@pula.hr
Miranda Zanki Referent III za redarstvo 052/371-904 miranda.zanki@pula.hr
Vladimir Brmbolić Savjetnik 1. Glavni prometni redar 052/371-891; 098/983 9229 vladimir.brmbolic@pula.hr
Dražen Kostešić Prometni redar 052/371-819 drazen.kostesic@pula.hr
Nenad Rako Prometni redar 052/371-812 nenad.rako@pula.hr
Goran Goldin Prometni redar 052/371-812 goran.goldin@pula.hr
Dalibor Jović Prometni redar 052/ 371-812 dalibor.jovic@pula.hr
Josip Tomišić Prometni redar 052/371-812 josip.tomisic@pula.hr
Milenko Modrušan Savjetnik 1. Glavni komunalni redar 052/371-811; 098/370057 milenko.modrusan@pula.hr
Boris Fornažar Stručni suradnik komunalni redar 052/371-816 boris.fornazar@pula.hr
Tomislav Marjanović Komunalni redar 052/371-817 tomislav.marjanovic@pula.hr
Marko Đapić Komunalni redar 052/371-820 marko.dapic@pula.hr
Marijan Čupić Komunalni redar 052/ 371-821 marijan.cupic@pula.hr
Milen Narić Komunalni redar 052/ 371-815 milen.naric@pula.hr
Denis Premate Komunalni redar 052/ 371-814 denis.premate@pula.hr