Upravni odjel za financije i gospodarstvo

Telefon: 052/371-950 Fax: 052/223-015 E-mail: financije@pula.hr

Ime i prezimeFunkcijaTelefonE-mail
Vesna Sajićp.o. Gradonačelnika pročelnica052/371-951vesna.sajic@pula.hr
Maja BarukčićRefrent III - administrativni tajnik052/371-950maja.barukcic@pula.hr
Barbara Batelić-LukšićPomoćnik pročelnika za financije052/371-972barbara.batelic@pula.hr
Igor FabrisVoditelj odsjeka za proračun i gospodarstvo052/371-975igor.fabris@pula.hr
Sonja GadžićSavjetnik 1. za proračun i gospodarstvo052/371-976sonja.gadzic@pula.hr
Dijana ŠainViši savjetnik za gradske poreze052/371-977dijana.sain@pula.hr
Katja Škopac KoromanVoditelj pododsjeka za knjigovodstvo052/371-962katja.skopackoroman@pula.hr
Srđan RadolovićViši savjetnik za gradske poreze052/371-953srdan.radolovic@pula.hr
Sanja JermanišViši stručni suradnik 1. za gradske prihode052/371-974sanja.jermanis@pula.hr
Marija KorenićViši referent za gradske prihode052/371-971marija.korenic@pula.hr
Ljiljana BlaževićReferent I za gradske prihode052/371-973ljiljana.blazevic@pula.hr
Loredana KrajcerReferent I za gradske prihode052/371-970loredana.krajcer@pula.hr
Vesna KaučičReferent III za gradske prihode052/371-973vesna.kaucic@pula.hr
Barbara ŠverkoReferent I za gradske prihode052/371-971barbara.sverko@pula.hr
Tihana LunkoVoditeljica Odsjeka za računovodstvo052/371-978tihana.lunko@pula.hr
Miroslava VitasovićViši stručni suradnik 1.052/371-968miroslava.vitasovic@pula.hr
Lusiana Bulić-AlmassiStručni suradnik - Glavni knjigovođa052/371-960lusiana.bulic-almassi@pula.hr
Marija DošenViši referent - knjigovođa052/371-961marija.dosen@pula.hr
Mirjana BiljuhReferent I knjigovođa052/371-960mirjana.biljuh@pula.hr
Jadranka PerešaReferent III likvidator052/371-964jadranka.peresa@pula.hr
Divna ŠabićReferent III likvidator052/371-963divna.sabic@pula.hr
Snježana PeršićReferent III za obračun plaća i blagajne052/371-965snjezana.persic@pula.hr