Upravni odjel za financije i opću upravu

Ime i prezimeFunkcijaTelefonE-mail
Vesna Sajićp.o. Gradonačelnika pročelnica052/371-951vesna.sajic@pula.hr
Maja BarukčićRefrent III - administrativni tajnik052/371-950maja.barukcic@pula.hr
Barbara Batelić-LukšićPomoćnik pročelnika za financije052/371-972barbara.batelic@pula.hr
Igor FabrisVoditelj odsjeka za proračun i gospodarstvo052/371-975igor.fabris@pula.hr
Sonja GadžićSavjetnik 1. za proračun i gospodarstvo052/371-976sonja.gadzic@pula.hr
Dijana ŠainViši savjetnik za gradske poreze052/371-977dijana.sain@pula.hr
Katja Škopac KoromanVoditelj pododsjeka za knjigovodstvo052/371-962katja.skopackoroman@pula.hr
Srđan RadolovićViši savjetnik za gradske poreze052/371-953srdan.radolovic@pula.hr
Sanja JermanišViši stručni suradnik 1. za gradske prihode052/371-974sanja.jermanis@pula.hr
Marija KorenićViši referent za gradske prihode052/371-971marija.korenic@pula.hr
Ljiljana BlaževićReferent I za gradske prihode052/371-973blazevic.ljiljana@pula.hr
Loredana KrajcerReferent I za gradske prihode052/371-970krajcer.loredana@pula.hr
Vesna KaučičReferent III za gradske prihode052/371-973vesna.kaucic@pula.hr
Barbara ŠverkoReferent I za gradske prihode052/371-971barbara.sverko@pula.hr
Tihana LunkoVoditeljica Odsjeka za računovodstvo052/371-978tihana.lunko@pula.hr
Miroslava VitasovićViši stručni suradnik 1.052/371-968miroslava.vitasovic@pula.hr
Lusiana Bulić-AlmassiStručni suradnik - Glavni knjigovođa052/371-960lusiana.bulic-almassi@pula.hr
Marija DošenViši referent - knjigovođa052/371-961marija.dosen@pula.hr
Mirjana BiljuhReferent I knjigovođa052/371-960mirjana.biljuh@pula.hr
Jadranka PerešaReferent III likvidator052/371-964jadranka.peresa@pula.hr
Divna ŠabićReferent III likvidator052/371-963divna.sabic@pula.hr
Snježana PeršićReferent III za obračun plaća i blagajne052/371-965snjezana.persic@pula.hr
Slavica JelovacPomoćnik pročelnika za opću upravu052/371-905slavica.jelovac@pula.hr
Doriano LabinacVoditelj Odsjeka za mjesnu i manjinsku samoupravu052/371-924; 098/983 41 98doriano.labinac@pula.hr
Nebojša VukovićSavjetnik I za mjesnu samoupravu: MO Stari Grad, Stoja, Šijana, Gregovica098 941 4774
Iva Burić-BučajSavjetnica I za mjesnu samoupravu MO Veruda, Sv. Polikarp-Sisplac, Busoler, Arena098 701 339
Slobodan KokotovićReferent III tajnik mjesnog odbora: MO Nova Veruda, Monvidal, Vidikovac, Monte Zaro098 593 512
Brigita ŽufićReferent III tajnik mjesnog odbora: MO Štinjan, Kaštanjer, Valdebek, Veli Vrh098 983 7549
Ardena DurasVoditelj Odsjeka za opće poslove052/371-902ardena.duras@pula.hr
Dijana AžićSavjetnik 1. za kadrovske poslove052/371-903dijana.azic@pula.hr
Tatjana KancelarSavjetnik 2. za opće poslove052/371-901tatjana.kancelar@pula.hr
Marijan KaurićSavjetnik 2. za zaštitu na radu052/371-900marijan.kauric@pula.hr
Sreten MišanovićDomar052/371-869
Soka BakšaTelefonist052/371-701; 052/371-700
Franko BakšaTelefonist052/371-701; 052/371-700
Veronika MišanovićDomaćica052/371-726
Gracijela PetehSpremačica-
Dina BenčićSpremačica-
Tatjana SergoSpremačica-
Ljiljana RibarićVoditelj Pododsjeka pisarnice052/371-982ljiljana.ribaric@pula.hr
Adelka KlančarReferent II za urudžbeni zapisnik i upisnik predmeta052/371-983adelka.klancar@pula.hr
Milorad ZgonjaninReferent II arhivar052/371-982milorad.zgonjanin@pula.hr
Elvis OrlićReferent II arhivar052/371-982elvis.orlic@pula.hr
Dejan AlambašićReferent III za prijem stranaka052/371-984dejan.alambasic@pula.hr
Matea MiličevićReferent III za prijem stranaka052/371-984matea.milicevic@pula.hr
Slavica MarjanovićKurir052/371-983
Davor SebastijanVoditelj Odsjeka za informatiku052/371-906davor.sebastijan@pula.hr
Dražen StepanovSavjetnik 1. za informatiku052/371-908drazen.stepanov@pula.hr

Upravni odjel za financije i opću upravu

Telefon: 052/371-950 Fax: 052/223-015 E-mail: financije@pula.hr