Ured Grada

Ime i prezime Funkcija Telefon E-mail
Boris Miletić Gradonačelnik 052/371-710 boris.miletic@pula.hr
Robert Cvek Zamjenik gradonačelnika 052/371-714 robert.cvek@pula.hr
Elena Puh Belci Zamjenica gradonačelnika 052/371-714 elena.puh-belci@pula.hr
Aleksandar Matić Pročelnik 052/371-717 aleksandar.matic@pula.hr
Lovorka Hajdić-Golja Pomoćnica pročelnika 052/371-721 lovorka.hajdic-golja@pula.hr
Damir Prhat Voditelj Odsjeka za provedbu ITU mehanizma 052/371-745 damir.prhat@pula.hr
Iva Pamić Savjetnik 1. za provedbu programa i projekata EU u Odsjeku za provedbu ITU mehanizma 052/371-740 iva.pamic@pula.hr
Sanja Vrtačić Biljuh Savjetnik 1. za provedbu programa i projekata EU u Odsjeku za provedbu ITU mehanizma 052/371-746 sanja.vrtacic.biljuh@pula.hr
Antonija Babić Savjetnik 1. za financijske poslove u Odsjeku za provedbu ITU mehanizma 052/371-741 antonija.babic@pula.hr
Ivona Peruško Referent II. u Odsjeku za provedbu ITU mehanizma 052/371-747 ivona.perusko@pula.hr
Eva Barbir Voditeljica odsjeka za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika (Službenik za informiranje) 052/371-715 eva.barbir@pula.hr
Ticijana Turković Referent I - Administrativni referent za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika 052/371-710 ticijana.turkovic@pula.hr
Maja Ančić Referent I - Administrativni referent za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika 052/371-717 maja.ancic@pula.hr
Sandra Licardo Referent I - Administrativni referent za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika 052/371-727 sandra.licardo@pula.hr
Michel Percan Referent I - Administrativni referent za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika 052/371-773 michel.percan@pula.hr
Daniela Milovan Referent I - Administrativni referent za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika 052/371-714 daniela.hrastic@pula.hr
Leonard Poropat Voditelj Odsjeka za europske politike, međunarodnu suradnju i informiranje (Koordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću) 052/371-733 leonard.poropat@pula.hr
Iva Ivančić Voditeljica Pododsjeka za europske politike i međunarodnu suradnju 052/371-732 iva.ivancic@pula.hr
Kristina Fedel Timovski Savjetnik 1. za informiranje i protokol 052/371-734 kristina.fedel@pula.hr
Petra Nikolić Viši referent za protokol 052/371-724 petra.nikolic@pula.hr
Cristina Sodomaco Damijanić savjetnik 1. prevoditelj 052/371-722 cristina.sodomacodamijanic@pula.hr

Ured Grada

Telefon: 052/371-717 Fax: 052/222-990 E-mail: -