Služba za zastupanje Grada

Ime i prezime Funkcija Telefon E-mail
Nebojša Nikolić p.o. Gradonačelnika pročelnik 052/371-798 nebojsa.nikolic@pula.hr
Nina Bakić Savjetnica 1. za poslove pravnog zastupanja 052/371-731 nina.bakic@pula.hr
Danijela Orlić Referent I 052/371-720 danijela.orlic@pula.hr
Iva Mirković Referent I 052/371-720 iva.mirkovic@pula.hr

Služba za zastupanje Grada

Telefon: 052/371-720 Fax: 052/212-344 E-mail: -