Upravni odjel za kulturu

Ime i prezime Funkcija Telefon E-mail
Jasmina Nina Kamber p.o. Gradonačelnika pročelnica 052/371-911 jasminanina.kamber@pula.hr
Tatjana Korman Referent za kulturna vijeća i administrativne poslove 052/371-911 tatjana.korman@pula.hr
Eros Čakić Savjetnik 1. za likovnu i galerijsku djelatnost 052/222-662 eros.cakic@pula.hr
Sanja Krelja Osterc Savjetnik 1. za kulturu 052/371-920 sanja.krelja@pula.hr
Lena Radunić Viši stručni suradnik 1. za kulturu i civilno društvo 052/371-913 lena.radunic@pula.hr
Moris Žiković Viši referent za razvoj civilnog društva i gradske manifestacije 052/371-922 moris.zikovic@pula.hr
Denis Maras Viši savjetnik za pravne poslove 052/371-878 denis.maras@pula.hr

Upravni odjel za kulturu

Telefon: 052/371-911 Fax: - E-mail: jasminanina.kamber@pula.hr