Prostorni planovi

Prostorni planovi u izradi

Obavijest o izradi izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Pule

Obavijest o izradi izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Pule

Obavijest o izradi XII. Izmjena i dopuna Generalnog ubanističkog plana Grada Pule

Obavijest o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule


Obavijest o izradi XI. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule


Obavijest o izradi IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Max Stoja"


Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja "Karšiole"


Izvješća o javnim raspravama