Javna i jednostavna nabava

Jednostavna nabava

Grad Pula koristi informatički sustav za provedbu postupaka jednostavne nabave. Kako bi mogli sudjelovati u budućim postupcima jednostavne nabave, molimo Vas da se registrirate putem aplikacije Ensolva.

Proces registracije se obavlja na web adresi: https://portal.ensolva.com/user/register

Upute za registraciju, e-mail adresa i broj telefona za podršku u korištenju aplikacije nalaze se u podnožju navedene web stranice.

Za već registrirane korisnike, prijava je na web adresi: https://portal.ensolva.com/user/login

Svi objavljeni postupci jednostavne nabave dostupni su putem: https://portal.ensolva.com/rfx/public?filter=pula

Dokumenti