Javna nabava

27/03/2023

Javna nabava za postupak Usluge osiguranja za potrebe Grada Pule, trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu, odnosno pretežitom vlasništvu Grada Pule te osnovnih škola na području grada Pule