EU projekti

Projekt EASY TOWNS

Vrijeme održavanja:14/09/2015 - 13/09/2017

Opis projekta:

Teme multikulturalizma i integracije od velike su važnosti za Europu jer sadrže relevantne socio-ekonomske implikacije. Povećanje konflikata na međunarodnoj razini, globalne terorističke prijetnje i aktualni fenomen migranata u Europi zahtijevaju od rukovoditelja na različitim razinama razvoj novih strategija kohabitacije i integracije. Cilj projekta EASY TOWNS povećanje je sposobnosti 11 gradova partnera u suočavanju s temom integracije, povezanom s urbanim multikulturnim okvirom, uzimajući u obzir stavove mladih koji se odnose na pitanja KAKO se SUOČITI s tim fenomenom i KAKO PROMOVIRATI toleranciju i poštovanje vrijednosti navedenih u EU Povelji o temeljnim ljudskim pravima. EU dimenzija projekta omogućit će partnerima dijeljenje pozitivnih iskustava na nadnacionalnoj razini s ciljem poticanja aktivne participacije mladih u društvo.
Za vrijeme trajanja projekta biti će organizirano 5 međunarodnih događaja i 22 javna događanja (2 po gradu). Ciljevi događanja bit će prikupljanje mišljenja, povećanje svjesnosti, razmjena znanja i iskustava kako bi se došlo do pristupa koji promiče integraciju i socijalnu uključenost, kako na lokalnoj, tako i na međunarodnoj razini.

Projektne aktivnosti:

MEĐUNARODNO NATJECANJE U KREATIVNOSTINatjecanje će se izvoditi putem web stranica i društvenih mreža. Mladi u dobi od 15 do 29 godina bit će pozvani da daju svoj doprinos određenoj temi kreirajući video snimke, tekstove ili slike na temu multikulturalizma i integracije. Natjecanja će se provoditi u dva dijela, prvi tijekom prve godine ("Integracija: gdje smo sad?"), a drugo tijekom druge godine projekta ("Integracija: buduća djelovanja"). Namjera natjecanja je pokrenuti raspravu o specifičnim aspektima integracije i prikupiti informacije i pokazatelje o precepcijama mladih. Škole, grupe mladih, udruženja građana surađuju i pridonose umrežavanju većeg broja ljudi iz različitih društvenih grupa. Korištenje društvenih mreža i povećava vidljivost inicijative, omogućava doprinos različitih grupa građana, kako bi se razmijenili i usporedili nastali učinci na međunarodnoj razini.

JAVNA KONFERENCIJAorganizirat će se u svakom gradu partneru po završetku lokalnog natjecanja. Autori najzanimljivijih djela bit će pozvani da predstave i komentiraju svoj rad, zajedno sa stručnjacima, ključnim dionicima i javnim rukovoditeljima.

PET MEĐUNARODNIH DOGAĐAJAorganizirani su u pet različitih gradova koji sudjeluju u projektu, u 2. mjesecu (listopad 2015.), 8. (ožujak 2016.), 12. (rujan 2016.), 18. (ožujak 2017.) i 24. (rujan 2017.). Događaji traju dva dana i organizirani su u dva dijela: prvog dana, predstavnici 11 partnera u projektu uključeni su u radne grupe sa ključnim lokalnim dionicima, kako bi prezentirali iskustva o multikulturalizmu i integraciji te obavili službeni studijski posjet gradu domaćinu. Drugog dana održava se međunarodna rasprava otvorena javnosti u kojoj će aktivno sudjelovati predstavnici svih gradova partnera i vanjski stručnjaci. Tijekom drugog i četvrtog međunarodnog događaja, posebna pažnja bit će na raspravi i usporedbi pokazatelja i zahtjeva koji proizlaze iz natjecanja u kreativnosti u 11 gradova. Fokus trećeg i petog događaja bit će na dijeljenju i evaluaciji rezultata lokalnih radova i na razvoju konkretnih mjera.

MEĐUNARODNA MREŽAnastat će suradnju partnera na projektu, uzimajući u obzir postojeće lokalne strukture kao što su centri za mlade. Mreža će imati za cilj prenositi uspješna iskustva projekta te će djelovati kao platforma za implementaciju daljnjih inicijativa vezanih uz tematiku projekta.

Projekt Easy Towns i slika svih djelatnika koji su radili na projektu (iz 11. gradova)
Projekt EASY TOWNS
 

Vijesti o projektu: