Proračun

Proračun Grada Pule za 2010. godinu

Proračun je temeljni akt, odnosno najvažniji dokument kojim se procjenjuju ukupni prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za jednu godinu.
Proračun Grada Pule za 2010. godinu - Službene novine Grada Pule broj 20/2009

Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule - Službene novine Grada Pule broj 10/2010

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2010. godinu u broju 20/2009

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2010. godinu u broju 10/2010

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2010. godinu u broju 11/2010

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2010. godinu u broju 05/2011