Proračun

Proračun Grada Pule za 2009. godinu

Proračun je temeljni akt, odnosno najvažniji dokument kojim se procjenjuju ukupni prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za jednu godinu. Proračun, te izmjene i dopune Proračuna za 2009. godinu objavljeni su u Službenim novinama Grada Pulei to:

Proračun Grada Pule za 2009. godinu u broju 12/2008

Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2009. godinu u broju 09/2009

Druge Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2009. godinu u broju 18/2009

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2009. godinu u broju 12/2008

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2009. godinu u broju 09/2009

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2009. godinu u broju 11/2008

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2009. godinu u broju 18/2009

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2009. godinu u broju 04/2010