Proračun

Proračun Grada Pule za 2008. godinu

Proračun, te Izmjene i dopune Proračuna za 2008. godinu objavljeni su u Službenim novinama Grada Pule i to:

Proračun Grada Pule za 2008. godinu u broju 16/2007

Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2008. godinu u broju 09/2008

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2008. godinu u broju 16/2007

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2008. godinu u broju 09/2008

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2008. godinu u broju 11/2008